Reklama

Dodatek

Dodatek

13.09.2021
Tak nazywał Syberię Józef Piłsudski, najsłynniejszy polski zesłaniec. Miał co prawda na myśli tylko tych, którzy trafili tam za karę, jednak historia polskiej obecności w głębi Rosji nie...
13.09.2021
Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum: O przeszłości chcemy opowiadać przez pryzmat ludzkich doświadczeń, a trauma przymusowych przesiedleń jest doświadczeniem ponadnarodowym, w którym mogą...
13.09.2021
Barbara Sokólska – sybiraczka, deportowana w kwietniu 1940 r. Mówimy o nim: nasze Muzeum. Dla nas, Sybiraków, to coś wspaniałego. Kiedy obejrzałam wystawę, byłam wzruszona, potem...
13.09.2021
1886 Otwarcie linii kolejowej z Białegostoku przez Wołko­wysk do Baranowicz i dalej do Moskwy. Na nowej trasie wybudowano kolejną stację w Białymstoku – Dworzec Poleski (późniejsza nazwa:...
06.09.2021
Są miejsca, do których państwa nie możemy zaprosić, bo na przykład trwa remont albo kondycja obiektu na to nie ­pozwala. Niekiedy chcemy też opowiedzieć o budynku, którego już nie ma,...
06.09.2021
Na początku lutego 1943 roku nad Marcówką wisiały ciężkie chmury. Od trzech dni śnieg sypał z góry, z dołu i z boku. Marcówka była wtedy najwyżej położonym przysiółkiem Zembrzyc i jak...
06.09.2021
Wiele osób jest spragnionych nie tylko swobody przemieszczania się, ale przede wszystkim możliwości spotkania z  innymi. A to kluczowy aspekt Dni Dziedzictwa.
30.08.2021
Wierzymy, że te małe projekty, skupiające się na pielęgnowaniu lokalnego dziedzictwa i historii, edukacji i pracy z miejscową społecznością, niosą wielką zmianę.
30.08.2021
Nagroda Polin zostanie przyznana w tym roku już po raz siódmy. 30 listopada trafi do osoby lub organizacji aktywnie działającej na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów.
30.08.2021
RADOSŁAW WÓJCIK, Muzeum Polin: Dbanie o pamięć to hołd dla tych, których już nie ma, ale jednocześnie, co może nawet ważniejsze, wyciąganie wniosków z historii, służące rozwijaniu...

Strony