Reklama

20.11.2017
„Teatr rodzi się z rozmowy” – powtarzał Axer za swoim przyjacielem i mentorem Jerzym Kreczmarem. Ta myśl przyświecała wydaniu wybranych rozmów z Erwinem Axerem. Książka składa się z trzech...
20.11.2017
„Notatki z pracy” to zbiór wypowiedzi Erwina Axera o teatrze.
20.11.2017
Tworzył bez efekciarstwa i skandalu, namaszczenia i wizjonerstwa. Nie obnosił się z rozdętym ego. Był inteligentem co się zowie, o mocnym rodowodzie intelektualnym i ugruntowanej...
20.11.2017
Wystawa przygotowana przez Instytut Teatralny przybliża osobę reżysera w wybranych kontekstach związanych z jego biografią i twórczością.
20.11.2017
Próbuje się z Axera zrobić symbol „starego dobrego teatru”, wzór powagi przeciwstawiany dzisiejszej teatralnej codzienności. To jednak zbyt proste.
20.11.2017
Od początku piszą do siebie per „ty”, co w tamtej epoce, przy różnicy wieku, świadczy o przekroczeniu progu poufałości. Listy dokumentują dojrzewanie i emancypację Mrożka. Axer jest równy...
13.11.2017
Żydowskie skarby ocalały nie w muzeach, nie w zamkowych skarbcach czy bankowych sejfach, ale w cynowych skrzynkach, w bańkach na mleko, w poniemieckich magazynach na Dolnym Śląsku, w...
13.11.2017
Historia ŻIH związana jest nierozerwalnie z badaniami nad Holokaustem – i to na długo przed tym, jak stał się tematem mainstreamowym w historiografii.
13.11.2017
HELENA DATNER, historyczka: Żydowski Instytut Historyczny był bardzo długo jedyną instytucją w PRL, która zajmowała się dziejami Żydów i ich kulturą.
Prof. Paweł Śpiewak zapala świece chanukowe. Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa, 21 grudnia 2014 r. / GRZEGORZ KWOLEK / ŻIH
13.11.2017
Prof. PAWEŁ ŚPIEWAK, dyrektor ŻIH: Skala tego, co robiła grupa Oneg Szabat, i spokój, z jakim pracowała, stosując naukowe metody mimo natężenia emocji, strachu i cierpienia, budzi podziw...

Strony