Reklama

Absol­wentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor historii sztuki, medie­wistka. Pro­wa­dzi wykłady z zakresu histo­rii sztuki i kul­tury euro­pej­skiej we współpracy z różnymi instytucjami (m.in. liczne Uniwersytety Trzeciego Wieku, Uniwersyt Otwarty AGH). Zaangażowana w projekty digitalizacji zbiorów, takie jak brytyjski National Inventory of Continental European Paintings, a ostatnio PAUart (www.pauart.pl), w którym opracowuje klasyfikację Iconclass dla digitalizowanych grafik z Gabinetu Rycin Polskiej Akademii Umiejętności. Autorka popularyzatorskiego blogu o poszukiwaniu ciekawostek w sztuce: www.posztukiwania.pl

Artykuły

Carlo Crivelli, Madonna z Dzieciątkiem, ok. 1480, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork / Wikimedia Commons
29.09.2017
Rozmaite atrybuty Matki Boskiej przedstawiali w dawnej sztuce artyści. Ale czy to możliwe, że zdarzała się nawet Madonna z Ogórkiem?
Guido Cagnacci „Pokutująca Magdalena”, XVII w., Galleria Nazionale d’Arte Antica, Rzym / DOMENA PUBLICZNA
05.09.2017
Jak ukazać świętą grzesznicę? Połączyć energię seksualną z symbolami wierności i czystości. A w końcu... namalować orgazm.
07.08.2017
Przez wieki mówiono, że jasnogórską ikonę namalował św. Łukasz. Jak było naprawdę? Jakie jeszcze sekrety kryje najsłynniejsza polska Matka Boska?
Wit Stwosz, Prezentacja Marii w świątyni, fragment kwatery z Ołtarza Mariackiego, kościół Wniebowzięcia NMP w Krakowie, ok. 1477. / Fot. Ks. Piotr Guzik za zgodą Bazyliki Mariackiej w Krakowie
28.05.2017
Świętych już w dzieciństwie przedstawiano w sztuce jako herosów. Za to przeciętnych grzeszników porównywano do dzieci.
Matka Boska Orędowniczka Dusz Czyśćcowych, XV w., Museo d'Arte "Constantino Barbella", Chieti
25.05.2017
W sztuce europejskiej niewątpliwie najpopularniejszą matką jest Matka Boska.
09.04.2017
Jej szczególną więź ze Zbawicielem uwieczniało wielu artystów. Czasem w sposób zaskakujący.
„Wenus” z kolekcji Książąt Liechtensteinów / źródło: Wikimedia Commons
29.01.2017
Właśnie teraz działa w Europie wyjątkowy fałszerz. Podrabia obrazy pochodzące z różnych stuleci, z różnych kręgów artystycznych. I niezbyt wiele na tym zarabia.
24.12.2016
Chrystus przyszedł na świat, żeby go zbawić, żeby dokonać Ofiary. Twórcy dawnej sztuki o tym pamiętali, wizerunkom Dzieciątka Jezus towarzyszyły więc podteksty pasyjne. Popatrzcie jeszcze...
Bernt Notke, Danse Macabre (fragment), 2 poł. XV w., kościół św. Mikołaja w Tallinnie / dodedans.com (http://www.dodedans.com/) / Wikimedia Commons
31.10.2016
Dawniej wiedziano, że od tematu śmierci i zła nie należy uciekać – lepiej z nich pożartować. „Zombie” z ówczesnych legend przypominały elitom, że pieniądze nie chronią przed śmiercią.
07.08.2016
W medialnej dyskusji o publicznym karmieniu piersią chętnie zaczęto się powoływać na tradycję ukazywania tej czynności w sztuce europejskiej na przestrzeni wieków – w postaci Matki Boskiej...

Strony