Reklama

Absol­wentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor historii sztuki, medie­wistka. Pro­wa­dzi wykłady z zakresu histo­rii sztuki i kul­tury euro­pej­skiej we współpracy z różnymi instytucjami (m.in. Uniwersytet Jagielloński, liczne Uniwersytety Trzeciego Wieku, Uniwersyt Otwarty AGH). Zaangażowana w projekty digitalizacji zbiorów, takie jak brytyjski National Inventory of Continental European Paintings, a ostatnio PAUart (www.pauart.pl), w którym opracowuje klasyfikację Iconclass dla digitalizowanych grafik z Gabinetu Rycin Polskiej Akademii Umiejętności. Autorka popularyzatorskiego blogu o poszukiwaniu ciekawostek w sztuce: www.posztukiwania.pl

Artykuły

09.04.2017
Jej szczególną więź ze Zbawicielem uwieczniało wielu artystów. Czasem w sposób zaskakujący.
„Wenus” z kolekcji Książąt Liechtensteinów / źródło: Wikimedia Commons
29.01.2017
Właśnie teraz działa w Europie wyjątkowy fałszerz. Podrabia obrazy pochodzące z różnych stuleci, z różnych kręgów artystycznych. I niezbyt wiele na tym zarabia.
24.12.2016
Chrystus przyszedł na świat, żeby go zbawić, żeby dokonać Ofiary. Twórcy dawnej sztuki o tym pamiętali, wizerunkom Dzieciątka Jezus towarzyszyły więc podteksty pasyjne. Popatrzcie jeszcze...
29.11.2016
Wigilia dnia św. Andrzeja, czyli popularne Andrzejki, to przede wszystkim noc wróżb. Chodzi w nich nie tylko o przepowiadanie przyszłości, ale przede wszystkim o wróżby o charakterze...
Bernt Notke, Danse Macabre (fragment), 2 poł. XV w., kościół św. Mikołaja w Tallinnie / dodedans.com (http://www.dodedans.com/) / Wikimedia Commons
31.10.2016
Dawniej wiedziano, że od tematu śmierci i zła nie należy uciekać – lepiej z nich pożartować. „Zombie” z ówczesnych legend przypominały elitom, że pieniądze nie chronią przed śmiercią.
07.08.2016
W medialnej dyskusji o publicznym karmieniu piersią chętnie zaczęto się powoływać na tradycję ukazywania tej czynności w sztuce europejskiej na przestrzeni wieków – w postaci Matki Boskiej...
26.07.2016
Odkrycie dziecięcych rysunków na marginesach XIV-wiecznego rękopisu wywoło sensację – a przecież w średniowiecznych księgach odnaleźć można wiele przejawów aktywności artystycznej. Lub...
Gra La soule (choule) w Normandii, grafika z gazety L'Illustration, wydanie z 28 lutego 1852 / Wikimedia
21.06.2016
Zobacz 6 dzieł sztuki, które przedstawiają zaskakującą historię europejskiego futbolu.