Andrzej Betlej

Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, a zwłaszcza na architekturze i rzeźbie na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Autor m.in. książek dotyczących kresów: "Paweł Giżycki, architekt polski XVIII wieku" (2003); "SIBI,DEO, POSTERITATI. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku" (2010). Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. 

http://andrzej.betlej.info/