Reklama

Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, a zwłaszcza na architekturze i rzeźbie na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Autor m.in. książek dotyczących kresów: "Paweł Giżycki, architekt polski XVIII wieku" (2003); "SIBI,DEO, POSTERITATI. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku" (2010). Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. 

http://andrzej.betlej.info/

Artykuły

29.03.2021
Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu: Szesnastowiecznym odbiorcom imponowały wielkością oraz blaskiem złotych i srebrnych nici. Współczesny widz dostrzeże w nich nawiązania...
14.12.2020
Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu: Muzeum musi dziś dostarczać emocji, przeżyć i wiedzy. Możemy i chcemy to robić.