Szanowny Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym informujemy, że wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie Serwisu i Polityce Prywatności. Prosimy o poświęcenie kilku minut, aby się z nimi zapoznać. Możliwe jest to tutaj.

Rozumiem

Reklama

09.07.2018
Wszyscy starsi Judzcy i Jerozolimscy, „kapłani, i prorocy, i wszystek lud od małego do wielkiego (...) wszyscy słyszeli słowa ksiąg przymierza, które były znalezione w domu Pańskim” (2 Sm...
09.07.2018
Prorok Jeremiasz mówi: „Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska – wyrocznia Pana. (...)
09.07.2018
Ewangelia ze św. Tomaszem w roli głównej. Jezus mówi: „ponieważ Mnie zobaczyłeś – uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (por. J 20, 24-29).
09.07.2018
Jeśli pokora i miłość, prostota i dobroć nie będą towarzyszyć naszej modlitwie, to będzie ona pozorem modlitwy i nie przyniesie pożytku. A dotyczy to nie tylko modlitwy, ale każdego wysiłku...
09.07.2018
15 – 22 lipca
02.07.2018
8 – 15 VII
02.07.2018
Ojcem króla Jozjasza był król Manes, który czcił Baala i sadził gaje na wzgórzach. Manesa po pół wieku rządów utłukli spiskowcy i jego ośmioletni syn został koronowany na króla Judei (639 r...
02.07.2018
Kapłan Amazjasz mówi do proroka Amosa: „Idź stąd, widzący, uciekaj do kraju Judy! Tam jedz chleb i tam prorokuj! A w Betel nie prorokuj więcej, bo jest ono świątynią króla i sanktuarium...
02.07.2018
Dziś „okruch” innego rodzaju – wygenerowany nie przez lekturę Biblii, lecz przez spotkanie z papieżem Franciszkiem.
02.07.2018
Niech serce twe nie trzyma w niewoli innego serca ani dusza twoja nie niewoli innej duszy. Z SALOMONA Kto chwyci i trzyma mocno – ten straci. LAOZI

Strony