Reklama

Czytania

Czytania

24.05.2021
Człowiek nie grzeszy, póki nie owładnie go duch głupoty” – czytamy w talmudycznym traktacie poświęconym głównie żonie podejrzanej o cudzołóstwo. Za dowód służy Lb 5, 12: żona w tym wersie...
24.05.2021
Uroczystość Trójcy Świętej zamyka i podsumowuje okres paschalny, a to znaczy, że jest kluczem do zrozumienia, jaki jest Bóg i jaki jest Kościół. Stanowi też ostrzeżenie dla wszystkich,...
24.05.2021
Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą...
24.05.2021
30 maja – 6 czerwca
24.05.2021
W Nim spoczywaj. ODY SALOMONA [[{"fid":"82296","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0...
17.05.2021
Oto Mojżesz i Aaron dostali zadanie: mają dokonać spisu – nie całkiem powszechnego, bo obejmującego tylko mężczyzn, w dodatku dobywających miecza. Tak to oddaje po polsku rabin Izaak Cylkow...
17.05.2021
Tam, gdzie popełnia się masowe mordy, milionów ludzi pozbawia prawa do godziwego życia, gdzie tysiące migrantów ginie w drodze po lepsze życie – tam trudno dostrzec działania innego ducha,...
17.05.2021
W ramach rekolekcji ekumenicznych dla małżeństw mieszanych wyznaniowo czytałem z ich uczestnikami opis Pięćdziesiątnicy zawarty w Dziejach Apostolskich (Dz 2, 1-13). W trakcie lektury samo...
17.05.2021
Ci, którzy pragną siebie zbawić, nie wierzą naprawdę w realność radości w Bogu. SIMONE WEIL   Kto ma w głowie tylko miłość własną, ten nigdy nie usłyszy prawdy. SUFI SADI Z...
17.05.2021
23–30 maja

Strony