Reklama

Ładowanie...

Artykuły

15.10.2012
Ze wszystkich jego spektakli dałoby się stworzyć jeden: o Fauście w piekle historii.
20.12.2011
Dla Kotta dramat jest zawsze, nieustająco współczesny - tak samo w momencie swojego powstania, jak w chwili, gdy kolejny reżyser postanawia użyczyć mu energii życia tkwiącego w aktorach i...
09.03.2010
Portret Krystiana Lupy na okładce albumu wygląda niczym nieznane dzieło Francisa Bacona - wbrew pozorom to nie obraz, lecz fotografia, tyle że dzięki wydłużonemu czasowi naświetlania...
16.02.2010
Obecne od lat w teatrze Lupy pytania o istnienie Boga, sens śmierci, tajemnicę miłości, tutaj - wyrażone wprost, słowami rozważań filozofki, improwizacji aktorskich i rozważań samego...
01.12.2009
Bohaterem przedstawienia Garbaczewskiego jest Telemach, którego poszukiwanie tożsamości, stawanie się mężczyzną, budowanie relacji z kobietami i nieobecnym ojcem stanowią wątły i chybotliwy...
09.11.2009
Reżyser nie uwspółcześnia "Tanga", ale jego spektakl trafnie diagnozuje dzisiejszy głód wielkich idei oraz niebezpieczeństwa z tym związane.
03.11.2009
Teatr Gardzienice, który narodził się z buntu, dziś wpływa na to, co dzieje się na największych polskich scenach i jest stałym gościem międzynarodowych festiwali.
20.10.2009
Chociaż piętnaście spektakli pokazanych na tegorocznym "Dialogu" nie przyniosło odpowiedzi na postawione przez organizatorów pytanie o genezę zła, to złożyło się na...
06.10.2009
Choć Joseph Conrad podkreślał, że zbyteczne jest przypisywanie złu nadnaturalnego pochodzenia, gdyż człowiek sam potrafi zdobyć się na każdą niegodziwość, nawet najbardziej prozaiczne zło...
22.09.2009
Festiwale teatralne ukazują tu dwa oblicza kultury: rozumianej jako wyraz indywidualności i jako jednocząca społeczeństwo tradycja.

Strony