Reklama

Ładowanie...

Artykuły

22.02.2011
Codzienne zakupy pochłaniają dziś więcej pieniędzy niż parę tygodni temu - i często budzą w nas wątpliwości wobec oficjalnych danych o inflacji.
25.01.2011
Pierwszą od czerwca 2008 r. podwyżkę stóp procentowych - o 0,25 pkt, do 3,75 proc. - można uznać za zakończenie kryzysowego okresu w polskiej gospodarce: bank centralny uznał, że jest ona w...
18.01.2011
Kapitał zgromadzony w OFE - lepiej czy gorzej inwestowany - jest rzeczywisty. Kapitał w ZUS, choć przypisany do konkretnych osób, stanowi jedynie zobowiązanie państwa, które może nie być w...
23.03.2010
Najpowszechniejszym sposobem zapobiegania powiększaniu się luki w systemach ubezpieczeń społecznych jest podwyższanie wieku emerytalnego. W kilku krajach jest to już 67 lat dla obydwu płci...
02.03.2010
Od wejścia do Unii Europejskiej pieniądze z Brukseli płyną do Polski szerokim strumieniem. Jednak priorytety, zawarte w projekcie nowej unijnej strategii, oznaczają, że ten strumień może...
16.02.2010
Choć Polska uniknęła recesji, nie widać, żebyśmy się z tego cieszyli. W sondażach stan gospodarki Polacy częściej oceniają jako "zły", a pesymiści przeważają nad optymistami....
05.01.2010
Jeśli państwu naprawdę zależy na tym, żebyśmy oszczędzali na starość, to powinno jak najszybciej zacząć nas do tego zachęcać za pomocą ulg podatkowych.
09.11.2009
Obecni emeryci swoje niewielkie na ogół pieniądze dostają według starego systemu. Sytuacja ludzi, którzy przejdą na emeryturę "po nowemu", może być gorsza, zwłaszcza jeśli...
27.10.2009
Na polskiej wsi następują głębokie zmiany, gospodarcze i społeczne, wywracające jej wiekową tradycję. Zewnętrznemu obserwatorowi może się wydawać, że idą powoli, ale przecież trwają tylko...
15.09.2009
Do Davos prezydenci i premierzy czują się zobowiązani przyjeżdżać. Dobrze by było, żeby mieli takie poczucie wobec Forum w Krynicy. Zależy to jednak od polskich władz.

Strony