Reklama

Jerzy Jarniewicz - polski filolog angielski, profesor nauk humanistycznych (2015), poeta, krytyk literacki i tłumacz (głównie literatury anglojęzycznej, m.in. Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Craiga Raine’a).

Artykuły

07.09.2020
Oswald obnaża absurd, jakim jest prawodawstwo traktujące kulturę jak prywatną własność czy dochodowy towar.
07.10.2019
JERZY JARNIEWICZ, pisarz i tłumacz: Nie zawsze ma rację ten, kto ma rację. Ważniejsze od posiadania racji jest budowanie i podtrzymywanie więzi.
17.04.2017
Książka Piotra Szaroty jest portretem ponadpokoleniowej generacji: cyganeryjnej wspólnoty artystów dawnych i młodych, świadomych, że tworzą ruch. Więcej: wspólnotę wyjątkową i fascynującą.
12.03.2017
Tłumacz Filip Łobodziński sprowadził do Polski nie jednego, ale kilkunastu Bobów Dylanów. Było z czego wybierać, bo wydany niedawno w Ameryce tom utworów pieśniarza waży dziesięć kilogramów...
24.08.2015
Arcydziełom przeszłości, jeśli się je uwspółcześni, nie grozi unicestwienie. Są nam potrzebne, tak jak my im jesteśmy potrzebni.
18.07.2015
„Krzywdę robią!” – zakrzyknęła recenzentka w obronie atakowanej „szczególnie w Polsce” powieści Donny Tartt „Szczygieł”. Zostałem wywołany, choć nie po nazwisku, proszę więc i mnie...
10.05.2015
Konwencja? Schematy? U jednego z największych literackich outsiderów? Tak, a gdyby ktoś miał wątpliwości, przypomnę, że powieść zaczyna się i kończy formułą baśni.
14.10.2014
Nie brakowało jej rozmachu. Zakwestionowała porządek polityczny, gospodarkę, szkolnictwo, psychiatrię, sztukę, religię, moralność. Co po sobie zostawiła?
09.12.2013
Sztuka musi zmierzać się z tabu i naruszać normy, jest bowiem konieczną dla każdej wspólnoty przestrzenią praktykowania wolności – nie tylko w Starym Teatrze.
16.09.2013
Czy to przypadek, że dwóch wybitnych prozaików amerykańskich na progu ósmej dekady życia uznało za właściwe sięgnąć do tego samego wiersza i wyjętym z niego cytatem zatytułować swoje...

Strony