Reklama

Ładowanie...

Dr Bartłomiej Noszczak (ur. 1976) – historyk, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie historii najnowszej Polski. Autor monografii, artykułów naukowych, redaktor prac zbiorowych i tomów pokonferencyjnych, edytor źródeł historycznych, pomysłodawca i organizator konferencji naukowych. Członek redakcji „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”. Ostatnio wydał edycję wspomnień o. Edwarda Bulandy SJ „Wspomnienia jezuity (1939-1954)”.

Artykuły

05.12.2022
Sto lat temu zamordowanie prezydenta Narutowicza wywołało w Polsce niedowierzanie i gniew. Emocje groziły wybuchem bratobójczych walk.
03.10.2022
Marsz toruje faszystom drogę do władzy we Włoszech. Wydarzenie to komentuje wtedy cały świat – także Polska, gdzie Mussolini jednych odrzuca, a innych fascynuje.
25.04.2022
W 1945 r. po klęsce III Rzeszy żołnierze Armii Czerwonej sieją spustoszenie nie tylko na ziemiach poniemieckich. Zagrażają też innym rejonom powojennej Polski.
21.03.2022
80 lat temu ponad sto tysięcy obywateli polskich wydostało się z sowieckiej matni. Znaleźli schronienie głównie na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Wielu z nich miało nie wrócić do ojczyzny.
17.01.2022
75 lat temu komuniści stawiają kropkę nad „i” w swojej walce o władzę w Polsce: głosowanie do Sejmu – gwarantowane w umowie między aliantami a Stalinem – to karykatura demokracji.
10.05.2021
Choć wojna skończyła się dla nich w styczniu 1945 r., mieszkańcy kilkuset polskich wsi wciąż przeżywali gehennę. 75 lat temu ich los poruszył kraj.
09.11.2020
75 lat temu PSL Mikołajczyka wychodzi z gorsetu partii chłopskiej, staje się siłą ogólnonarodową i podejmuje walkę o niepodległość. Aż do gorzkiego końca.
15.06.2020
80 lat temu Polacy wierzyli, że wolność przyjdzie wraz z wiosenną ofensywą aliantów. Tym większy był cios, który spadł w czerwcu 1940 roku.
13.04.2020
70 lat temu Kościół w Polsce podpisał z komunistycznym państwem umowę, która w teorii gwarantowała mu przetrwanie. Zaskoczyła ona Polaków w kraju i na emigracji.
02.03.2020
80 lat temu, wiosną 1940 r., polscy oficerowie więzieni w Związku Sowieckim przestają odpisywać na listy. Choć bliscy wierzą, że wrócą, narasta niepokój. Polski rząd próbuje ustalić ich...

Strony