Reklama

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Dział archiwalny

24.07.2005
Hannah Arendt pisała proroczo, że symbolem XX wieku będą ludzie wykorzenieni i wygnani z kraju lat dziecinnych. Wiek XX miał być rozpisanym na miliony biografii poszukiwaniem domu, często...
17.07.2005
Tytuł najlepszego w Polsce pisma poświęconego sztuce projektowania wydaje się dość hermetyczny. Bo i cóż może znaczyć 2+3D? Dla profesjonalisty sprawa jest oczywista: tytuł odnosi się do...
10.07.2005
Klucz do poznania prawdziwej wiedzy o rzeczywistości może się w pewnych okolicznościach przeistoczyć w młot na czarownice - zachętę do tropienia i pozbywania się wrogów, spiskujących...
03.07.2005
W 60 lat po II wojnie światowej dla ponad 20 proc. Polaków jest to ciągle doświadczenie osobiste, dla pozostałych - dzięki wspomnieniom rodzinnym - wciąż żywe - pisze Krzysztof Ruchniewicz...
26.06.2005
Prowincjonalne Santa Maria w Kalifornii przez 14 tygodni oglądało tłumy fanów Michaela Jacksona i jeszcze większe tłumy dziennikarzy. Zaczęło się od filmu dokumentalnego Martina Bashira...
26.06.2005
Pewien chasydzki rabin radził uczniom, by w jednej kieszeni nosili tabliczkę z napisem: Dla ciebie świat został stworzony, a w drugiej: Z prochu jesteś i popiołu. Jeśli więc idea...
24.04.2005
Piękny mit głosi, że internet pozwala przekraczać bariery etniczne, klasowe i polityczne, daje głos w sferze publicznej tym, którzy dotąd musieli milczeć, oraz buduje nieograniczone...
03.04.2005
Czy społeczne poparcie pomysłów lustracyjnych wynika z potrzeby sprawiedliwości i uzdrowienia życia publicznego, czy też jest przejawem niezdrowej ciekawości, bądź wreszcie małostkową...
20.03.2005
O regułach interpretacyjnych i etycznych, jakie powinny obowiązywać przy badaniu archiwów służb specjalnych PRL, a szczególnie teczek personalnych, piszą w wydawanym przez Instytut Pamięci...
13.03.2005
Reakcją na zanikanie poczucia grzechu (a wśród katolików na Zachodzie także odchodzenia od indywidualnej spowiedzi) bywa stałe powiększanie zakresu czynów uznawanych za grzech ciężki oraz...

Strony