Kronika religijna

STOLICA APOSTOLSKA
Do uczynienia Środy Popielcowej dniem modlitwy i postu w intencji pokoju wezwał Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. „Od kilku miesięcy wspólnota międzynarodowa żyje w stanie wielkiego zagrożenia wojną, która mogłaby wstrząsnąć całym regionem Bliskiego Wschodu i wzmóc napięcia” - powiedział Papież. Obowiązkiem ludzi, niezależnie od ich religii, jest głoszenie, że „nigdy nie będziemy mogli być szczęśliwi, gdy jesteśmy przeciw sobie nawzajem, a przyszłości ludzkości nigdy nie da się zapewnić terroryzmem i logiką wojny”.

Fragment Księgi Daniela, mówiący o świadectwie młodych Izraelitów, wychwalających Pana w obliczu męczeństwa, był tematem katechezy podczas audiencji ogólnej (19 lutego). Trzej młodzi Żydzi, wrzuceni do pieca, nie wyrzekli się wiary w jednego Boga, bo byli pewni, że „On nie pozostawi ich samych w chwili męczeństwa”.

W procesie globalizacji nie wolno zapominać o solidarności, zapewnieniu wszystkim dostępu do bogactw naturalnych i sprawiedliwym podziale wytworzonego zysku - przypomniał Jan Paweł II, przemawiając do grupy włoskich przedsiębiorców ze stowarzyszenia Rycerze Pracy (Cavalieri del Lavoro). Szczególną uwagę Papież zwrócił na potrzeby rodziny, która odczuwa skutki „reguł, jakie narzuca produkcja i rynek”. „Starajcie się więc wspierać rodzinę, aby była szanowana jako aktywny podmiot także w dziedzinie produkcji i gospodarki” - wezwał Papież.

Papież odnowił na kolejne pięć lat mandat metropolity poznańskiego abpa Stanisława Gądeckiego jako konsultora Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem.

Prezentacja „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II odbędzie się 6 marca jednocześnie w Krakowie i Watykanie. Dziennikarze z Watykanu otrzymają włoski przekład, przygotowany przez wydawnictwo „Libreria Editrice Vaticana”, które posiada wyłączne prawa - z wyjątkiem terytorium Polski - do utworów literackich Karola Wojtyły. Watykańskiej prezentacji dokona kard. Joseph Ratzinger.

Jan Paweł II został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla 2003 - poinformował 18 lutego Komitet Noblowski w Oslo.

Zawsze myślałem, że Wisła płynie przez Kraków do Gdańska i do Bałtyku. Dziś się okazało, że Wisła płynie do Rzymu!” - zażartował Papież, pozdrawiając podczas środowej audiencji ogólnej kibiców krakowskiego klubu piłkarskiego, który dzień później zremisował 3:3 z faworyzowanym Lazio Rzym w meczu Pucharu UEFA.

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE
Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) złożyła nową propozycję odniesienia do Boga w przyszłej konstytucji UE. Projekt nawiązuje do konstytucji szwajcarskiego kantonu Zurych, zawierającej zdanie: „...uznając granice władzy ludzkiej; z myślą o kulturalnym, religijnym i humanistycznym dziedzictwie Europy; świadomi odpowiedzialności przed Bogiem, człowiekiem i dziełem stworzenia...”. n Sprzeciw wobec stosowania wojny jako narzędzia polityki zagranicznej wyraził Komitet Wykonawczy Światowej Rady Kościołów (ŚRK). Rada wyraziła głębokie ubolewanie, że USA nawołują do ataku na Irak, a Bagdad wezwała do przestrzegania praw człowieka i rezolucji ONZ. Apelując o przedłużenie pobytu inspektorów rozbrojeniowych nad Zatoką, Rada podkreśliła, że „20 lat inspekcji jest skuteczniejsze, stosowniejsze i mniej kosztowne niż 20 dni wojny”. ŚRK zrzesza 342 wspólnoty chrześcijańskie z całego świata (Kościół katolicki ma status obserwatora jej obrad).

Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksy II przyjął nuncjusza apostolskiego w Rosji. Abp Antonio Mennini przyjechał do rezydencji patriarchy 20 lutego; było to ich pierwsze spotkanie (nuncjusz przybył do Moskwy w styczniu b.r.). Omówiono stan i perspektywy stosunków między oboma Kościołami i uznano za konieczne rozwiązanie problemów, które przeszkadzają „owocnemu rozwojowi dialogu międzykościelnego” - poinformowała służba informacyjna Patriarchatu.

Rosyjski minister spraw zagranicznych ma nadzieję, że w tym roku poprawią się stosunki między Patriarchatem Moskiewskim a Stolicą Apostolską. Tak Igor Iwanow skomentował w wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera” wypowiedź prezydenta Władimira Putina, że wizyta Papieża w Rosji jest „nie tylko możliwa, ale i potrzebna”. Dyplomata stwierdził, że „rząd rosyjski utrzymuje normalne i konstruktywne stosunki z Watykanem”. Z kolei premier Federacji Rosyjskiej Michaił Kasjanow, który przebywał z wizytą w Warszawie, zignorował pytanie dziennikarza KAI, czy wydaleniw ub.r. z Rosji księża katoliccy z Polski będą mogli tam powrócić.

Rosyjska prasa pisze o odwilży w stosunkach z katolikami. Przełomowe jest zdaniem dziennikarzy „Wriemia Nowostiej” wystąpienie ambasadora przy Stolicy Apostolskiej Witalija Litwina, który niedawno poparł ideę papieskiej wizyty w Moskwie i zadeklarował, że Rosja gotowa jest przyjąć nowych księży katolickich na miejsce pięciu wydalonych w ub.r. „Na Kremlu postanowili zaprzyjaźnić się z katolikami” - pisze dziennik. Gazeta zauważa, że „sytuacja w dziwny sposób zmieniła się, gdy Putin przyjął listy uwierzytelniajace od nuncjusza apostolskiego abpa Antonio Menniniego”.

Rosyjskie władze wydaliły kolejnego katolickiego księdza. Obwodowy Wydział ds. Wiz i Meldunków pozbawił karty stałego pobytu proboszcza z Puszkina k. Petersburga, ks. Bronisława Czaplickiego. Ksiądz musi opuścić Rosję w ciągu 15 dni, ale ma nadzieję, że uda mu się wrócić: „Oficjalnie nie straciłem prawa do powrotu” - uważa.

... I W POLSCE
W Warszawie obradowała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski (18 lutego). Biskupi wezwali do modlitw o pokój na świecie i stwierdzili, że deklaracja „o wartościach” dołączona przez rząd do traktatu akcesyjnego z UE jest zbyt ogólnikowa: tekst powinien wyraźnie gwarantować „życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci, ochronę małżeństwa rozumianego jako trwały związek mężczyzny i kobiety oraz ochronę rodziny jako podstawowej komórki społecznej” (deklaracja brzmi: „Rząd RP rozumie, że żadne postanowienia traktatu o UE, ustanawiającego wspólnoty europejskie, a także postanowienia traktatów modyfikujących lub uzupełniających te traktaty nie przeszkadzają RP w regulowaniu spraw o znaczeniu moralnym oraz odnoszących się do ochrony życia ludzkiego”). Odnosząc się do ostatnich niepokojów społecznych, zwłaszcza wśród rolników, biskupi przypomnieli, że interesy grupowe nie mogą „górować nad dobrem wspólnym”, zaś dochodzenie swoich praw musi się dokonywać na drodze „mozolnego dialogu”. Zapowiedzieli też kanonizację Urszuli Ledóchowskiej i Józefa Pelczara, której Jan Paweł II dokona 18 maja. Z tej okazji odbędzie się Ogólnonarodowa Pielgrzymka do Rzymu.

Obrońcy życia będą przeciw wstąpieniu Polski do UE, jeśli w sprawach ochrony życia nie będzie gwarancji nadrzędności naszego ustawodawstwa. Takie stanowisko zajął IX Zjazd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (22 lutego w Warszawie).

„Wierzę, że Bóg chce, abyśmy weszli do wspólnej Europy” - powiedział kard. Józef Glemp w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Prymas nazwał się „eurofatalistą” - bo integracja jest nieuchronna. „Ale moje fatum nie jest pogańskie, lecz chrześcijańskie” - dodał. Uważa, że integracja nie podzieli katolików: „Nie może być przyczyną podziałów ani społeczna nauka Kościoła, ani Ewangelia”. Przyznał też, że Radio Maryja jest dla Episkopatu „dużym wyzwaniem”, ale zaznaczył, że fakt, iż jego słuchacze chętniej słuchają o. Rydzyka niż biskupów, nie jest „nieposłuszeństwem tak daleko posuniętym, żeby wyłączało z jedności życia wiary, z jedności sakramentalnej”. „Dialog trwa i chcieliby-śmy, żeby Radio uczciwie służyło jedności Kościoła. Zmiana kierownictwa byłaby bardzo prosta, ale nie umiem teraz odpowiedzieć, co się stanie” - powiedział kardynał.

Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski został patronem harcerstwa polskiego - ogłosił kard. Glemp 22 lutego w warszawskiej katedrze polowej. W Mszy uczestniczyli przedstawiciele ZHP, ZHR, Stowarzyszenia Harcerzy Katolickich „Zawisza”, Stowarzyszenia Harcerskiego i ZHP poza granicami Kraju. Przed trzema laty biskupi zdecydowali, że wszystkie odłamy polskiego skautingu - niezależnie od sympatii politycznych i różnic wychowawczych - będą miały wspólnego patrona. Ks. Frelichowski urodził się w 1913 r. Gdy miał 10 lat, wstąpił do ZHP. Zmarł w obozie w Dachau w 1945 r. na tyfus, którym zaraził się pomagając chorym współwięźniom. Jan Paweł II beatyfikował go w 1999 r.

Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich o. Adam Schulz domaga się skreślenia z projektu ustawy o wolontariacie jednej z poprawek. Narzuca ona organizacjom charytatywnym obowiązek wydania wszystkich środków w ciągu trzech lat od ich otrzymania. Zdaniem rzecznika Episkopatu dla wielu organizacji może oznaczać to koniec działalności.

Opracowano na podstawie KAI i innych agencji, mediów oraz informacji własnych, zdjęcia KNA-Bild.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
89,90 zł
© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]

Artykuł pochodzi z numeru TP 9/2003