Reklama

Artykuły

14.08.2017
Dopóki sądy będą zakładać, że obywatele czasami nadużywają prawa, ale władza z definicji nigdy, dopóty będziemy skazani na bezbronność wobec prawniczych hakerów.
31.07.2017
Zawetowanie przez prezydenta dwóch ustaw zagrażających niezależności sądownictwa nie zakończyło walki o polityczną kontrolę nad Sądem Najwyższym.
Łańcuch światła przed Sądem Najwyższym, Warszawa, 16 lipca 2017 r. / fot. REPORTER
18.07.2017
Trójpodział władzy wygląda dziś tak: władzę ustawodawczą sprawuje PiS, władzę wykonawczą PiS, a władzę sądowniczą PiS.
19.06.2017
Styl, w jakim nasze państwo w przyszłości ukarze winnych obecnego kryzysu prawnego, będzie miał wpływ na to, czy i jak szybko uda się przywrócić po nim porządek.
05.06.2017
Dlaczego prezydent nie mógł okazać łaski prawomocnie nieskazanemu? Z podobnego powodu, dla którego nie da się udzielić rozwodu narzeczonemu
05.05.2017
Prezydent ogłosił zamiar przeprowadzenia referendum konstytucyjnego. Propozycja ta jest zaskakująca co najmniej z dwóch powodów.
26.03.2017
Trybunał jest sparaliżowany, więc oceny prawa pod kątem zgodności z konstytucją będą teraz dokonywane przez sądy powszechne.
23.01.2017
Na scenie, na której prowadzi się publiczną debatę nad prawem i wartościami, stoją dwa krzesła. Ale oba zajmuje ten sam rozmówca.
05.12.2016
Trybunału Konstytucyjnego już prawie nie ma. Zostajemy sami wobec władzy, która uważa, że cel – domniemane dobro Polski – uświęca środki, czyli stanowienie złego prawa.
12.08.2016
Kolejna „ustawa naprawcza”, kolejny wyrok Trybunału, kolejne orzeczenie o niekonstytucyjności, ponowna odmowa publikacji wyroku… O co w tym wszystkim chodzi?

Strony