Reklama

Czytania

Czytania

20.04.2021
Ewangelia, przy całej swojej powadze i pięknie, byłaby tylko zbiorem wzruszających tekstów, gdyby jej treść wyczerpywała się w słowach.
20.04.2021
Chrześcijanin uczy/uczy się Jezusa Chrystusa, a nie o Jezusie Chrystusie. Punktem dojścia nie jest wiedza: znajomość „biografii”, a nawet „nauczania” Jezusa; punktem dojścia jest spotkanie...
20.04.2021
Ogień dobrej pamięci powoli pochłania zło. DIADOCH Z FOTYKI [[{"fid":"81474","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"...
20.04.2021
25 kwietnia – 2 maja
20.04.2021
Czystość i nieczystość rytualna – czy te kategorie mają jakieś przełożenie na nasze życie dziś?
12.04.2021
Nie uznajemy tego, co się nam zdarza, za ciężkie, bolesne czy nie do zniesienia. Rozumiemy, że wszystko to, co ludzkie, zwycięża się cnotami, które są w nas. PRZYPISYWANE ANTONIEMU...
12.04.2021
Ósmy dzień inauguracji przenośnej Świątyni. Dobiegł końca tydzień, w którym Mojżesz pełnił obowiązki arcykapłana: w montowanym każdego dnia na nowo Przybytku sam składał ofiary, ubierał w...
12.04.2021
Śmierć Jezusa, jak każdego człowieka, zawsze powoduje najdelikatniej mówiąc zamieszanie. Świadczą o tym niedające się uzgodnić opisy wydarzeń związanych z Jego aresztowaniem, procesem,...
12.04.2021
Fragment „Dziejów Apostolskich”: „Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia (...), aby wchodzących...
12.04.2021
18 – 25 kwietnia

Strony