Reklama

19.03.2017
Jeśli chcesz dojść do świętego skupienia, musisz tam dążyć nie nabywając, lecz wyzbywając się.JAN OD KRZYŻANie ma znaczenia, czy uczysz się przez milczenie, mowę, wysiłek, bezczynność....
19.03.2017
W czwartek drugiego tygodnia Wielkiego Postu liturgia przywołuje Jezusową przypowieść o bogaczu i Łazarzu (zob. Łk 16, 19-31).
19.03.2017
26 marca – 2 kwietnia
19.03.2017
Pierwsi trzej sędziowie ludu Izraela byli mężczyznami. Czwartym została Debora.
19.03.2017
Cokolwiek by powiedzieć, Kościół jest instytucją humanitarną.
13.03.2017
19 – 26 III
13.03.2017
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak staniecie się synami Ojca waszego, który jest w niebie” – oto Ewangelia soboty pierwszego tygodnia...
13.03.2017
Jeśli masz serce, możesz być zbawiony.ABBA PAMBONawet jeśli nie przychodzą do ciebie rzeczy, których pożądanie lub unikanie wpędza cię w niepokój, to w jakiś sposób sam do nich idziesz....
12.03.2017
W drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej Izraelici, na Boże polecenie, rozbili obóz w miejscu, gdzie nie było wody.
12.03.2017
Pieśń Debory jest umieszczona w środku Księgi Sędziów – Sefer Szoftim, siódmej księgi Biblii.

Strony