Reklama

20.02.2017
26 II – 5 III
20.02.2017
Uwaga jest nieustannym wyciszeniem serca, wolnym od wszelkiej myśli, w którym nieustannie i wciąż wdycha ono i wzywa Jezusa Syna Bożego i samego Boga.HEZYCHIUSZ Z SYNAJU Uprawiajcie...
20.02.2017
W ubiegłym tygodniu Liturgia znowu postawiła nas przed najważniejszym w naszym życiu pytaniem: kim jest – dla mnie – Jezus z Nazaretu? „A Wy – co mówicie – kim jestem?” (por. Mk 8, 29).
20.02.2017
Syjon mówił: »Pan mnie opuścił i Bóg zapomniał o mnie«. Czy może kobieta nie miłować dziecka swego łona? Lecz gdyby nawet ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!”.
20.02.2017
Dwadzieścia lat Jozue zdobywał ziemię obiecaną, kolejne osiem lat, jak czytamy w Księdze, potomkowie Jakuba zasiedlali pozostawione miasta i wsie.
13.02.2017
Idź, usiądź wewnątrz swojej celi, a cela wszystkiego cię nauczy.ABBA MOJŻESZKtoś zapytał: „Czym jest budda?”. Mistrz odpowiedział: „Czym ty jesteś?”. Ten odpowiedział: „Sobą”. Mistrz spytał...
13.02.2017
19 – 26 lutego
13.02.2017
Ogłoszono już orędzie papieża Franciszka na Wielki Post. Punkt wyjścia stanowi w nim Jezusowa przypowieść o bogaczu i Łazarzu (zob. Łk 16, 19-30).
13.02.2017
Bóg sprzyjał Jozuemu, a Jozue wiernie Bogu służył. Składał ofiary na ołtarzu z nieociosanych kamieni. Czytał swojemu ludowi słowa Mojżesza. Był wodzem krwawym.
13.02.2017
„Słyszeliście, że powiedziano: »Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził«.

Strony