Reklama

17.10.2017
Dawid sam nie zabijał swoich wrogów.
17.10.2017
Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie”, mówi Jezus. Z tego jednak nie wynika, że Bóg nie ma nic do powiedzenia cesarzowi, a cesarz Bogu. Prorok Izajasz,...
17.10.2017
W ubiegły poniedziałek Liturgia przyniosła nam czytania, które we wzajemnej interakcji ułożyły się w niezwykle mocne Słowo Boże.
17.10.2017
A jeśli nadajemy Mu jakąś nazwę (...) to nie mówimy w ten sposób, jakbyśmy faktycznie imię Jego wypowiadali, ale po prostu wskutek zupełnej bezradności posługujemy się pięknymi nazwami, aby...
17.10.2017
22 – 29 X
09.10.2017
15 – 22 października
09.10.2017
Dawid pozostał w swoim cedrowym domu w Jerozolimie i z dala obserwował kolejną kampanię wojenną, w której brał też udział Uriasz Hetyta, mąż zhańbionej Batszeby.
09.10.2017
Ewangelia z ostatniej środy: „Do innego rzekł: Pójdź za Mną!”.
09.10.2017
Od czasu do czasu powraca temat reformy liturgicznej.
09.10.2017
Gdy nie ma w człowieku zła, jest w nim jedynie dziękczynienie. Przypisywane Antoniemu Wielkiemu Największe dobro zawdzięczamy szaleństwu, które bóg nam zsyłać raczy. Sokrates

Strony