Reklama

Czytania

Czytania

13.07.2020
Bardzo sprawnie stawiali mury. Babel, dobrze zaplanowana, sięgała coraz wyżej. Ludzkość żyjąca w pokoju potrafiła wspólnie wiele osiągnąć. I wtedy, jak czytamy, Bóg spojrzał z wysokości,...
13.07.2020
O Ignacym z Loyoli mówi się, że miał wielką łatwość odnajdywania Boga. Jeśli tak, to w jaki sposób on do tej łatwości doszedł? Ignacy wierzył, nie zawsze i nie od razu, że najłatwiej Boga...
13.07.2020
Wszyscy Synoptycy łączą ze sobą dwa cuda Jezusowe: uzdrowienie kobiety cierpiącej na upływ krwi i wskrzeszenie córeczki Jaira (zob. Mt 9, 18-26; por. Mk 5, 21-43; Łk 8, 40-56). Komentatorzy...
13.07.2020
Trzeba przyjmować Boga jednakowo we wszystkich rzeczach, nie więcej w jednej, a w innej – mniej, bo On jest taki sam we wszystkim. MISTRZ ECKHART [[{"fid":"75418","view_mode":"default...
13.07.2020
19 – 26 lipca
06.07.2020
Historia wieży Babel mieści się w kilkunastu wersach. Poprzedza i dopełnia ją biografia potomków Noego. Z niej dowiadujemy się, jakie były imiona jego wnuków, prawnuków, ale też że każdy z...
06.07.2020
Boże, Ciebie godzi się sławić hymnami na Syjonie i wypełniać złożone Ci śluby. (...) Nawiedziłeś i napoiłeś ziemię, obficie ją wzbogaciłeś. Boża rzeka jest pełna wody; wszystkim...
06.07.2020
„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” – mówi do Jezusa trędowaty z okolic Kafarnaum. „Chcę, bądź oczyszczony” – odpowiada Jezus, dotknąwszy go wcześniej swoją ręką.
06.07.2020
To, co we mnie jest zrodzone, musi umrzeć i stać się niczym, gdyż jest śmiertelne i z upływem czasu musi ulec rozkładowi. Moje odwieczne narodzenie było narodzeniem się wszystkich rzeczy...
06.07.2020
12 – 19 lipca

Strony