Reklama

Czytania

Czytania

17.01.2022
Czy nie powinien nas, chrześcijan, zastanowić fakt, iż spośród wierzących i praktykujących tylko 45 proc. było gotowych w to Boże Narodzenie zaprosić migranta, a więc najsłabszą cząstkę...
17.01.2022
Dobry Pasterz niejedno ma imię.
17.01.2022
Wieczna szczęśliwość zależy tylko od jednego (...) które jest dobrem; a przecież ani tym dobrem, ani tamtym, które można nazwać, poznać lub wskazać, lecz nimi...
17.01.2022
23–30 stycznia
17.01.2022
Aniśmy się obejrzeli, a Jezus już nam wydoroślał. Liturgia już od jakiegoś czasu czyni nas świadkami Jego pierwszych publicznych słów i czynów.
10.01.2022
16–23 stycznia
10.01.2022
Kto kuje żelazo, zastanawia się najpierw, co chce z niego zrobić: czy sierp, czy miecz, czy siekierę. Także i my powinniśmy się zastanowić, jaką cnotę chcemy wypracować, żeby nie trudzić...
10.01.2022
Czy zawsze należy w obecności pana młodego wychwalać jego wybrankę? – zastanawiają się rabini w Talmudzie.
10.01.2022
Zwykle takie nieszczęścia jak epidemie powodowały wzrost praktyk religijnych; tym razem stało się inaczej.
10.01.2022
Słowo, odczytując nasze życie (lectio ­divina), wzbudza w nas bardzo różne emocje – czasami radość i nadzieję, innym razem lęk i smutek. Zawsze jednak jest Dobrą Nowiną, gdyż zawsze...

Strony