Dogmaty i wątpliwości

"Jeśli ktoś ma odpowiedzi na wszystkie pytania, oto dowód, że Bóg nie jest z nim. To znaczy, że jest fałszywym prorokiem, który używa religii dla swoich celów. Trzeba być pokornym. Niepewność jest obecna w każdym prawdziwym rozpoznaniu".

24.09.2013

Czyta się kilka minut

 /
/

Sposób mówienia papieża jest inny niż jego poprzedników. Mówi do wszystkich ludzi, także inaczej wierzących, wątpiących i wartościujących. Nie mówi z perspektywy przedmiotu, którym jest Bóg i Jego objawienie, ale od strony podmiotu, człowieka szukającego, dlatego mówi inaczej. Do Boga nie można dotrzeć drogą indukcyjnego rozumowania. Bóg w najgłębszej swej istocie jest Tajemnicą, przekraczającą możliwości ludzkiego zrozumienia. Jeżeli ktoś twierdzi, że zna Boga w sposób pewny, to jest to Bóg na miarę człowieka. Pewność wiary oparta jest na słowie Boga i nie wyklucza wątpliwości. Świadczą o tym biblijne postacie wiary, jak Abraham, Mojżesz i inni (zob. Hbr 11). Pewność wykluczająca możliwość błędu jest wyrazem arogancji i ludzkiego myślenia fałszywych proroków.
Ludzkie wątpliwości, dotyczące prawdy przekazanej przez Boga, nie wykluczają obiektywnej, dogmatycznej prawdy. Bóg jest Życiem i uprzedza nas, wychodząc zawsze naprzeciw. On określa, gdzie, kiedy i w jaki sposób można Go spotkać. Życie jest poszukiwaniem, drogą tego spotkania, aby szukając odnaleźć, a odnalazłszy, szukać od nowa (św. Augustyn), i to idąc, w drodze, w pośrodku życia. Bóg zaskakuje nas, nie można zatem przewidzieć, gdzie i kiedy Go spotkasz. Prawda biblijna nie jest prawdą historyczną o przeszłości, nie ogranicza się do pewności historycznej, jest drogą do spotkania. Papież jest świadomy, że fałszywa interpretacja Jego sposobu mówienia może budzić podejrzenie o indyferentyzm. Nie jest ono jednak indyferentyzmem, lecz biblijnym sposobem poszukiwania i dochodzenia do Boga.  

Abp HENRYK MUSZYŃSKI jest prymasem-seniorem, w latach 1992–2010 był metropolitą gnieźnieńskim, w latach 2009-10 prymasem Polski. Członek Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Biblista, pomysłodawca i patron Zjazdów Gnieźnieńskich.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 39/2013