Słuchajcie Franciszka

Serce tych ludzi z czasem tak bardzo stwardniało, że nie było możliwe, by usłyszeli głos Pana. I poślizgnęli się, z grzeszników stali się ludźmi zepsutymi. Bardzo trudno jest osobie zepsutej zawrócić z drogi –

31.03.2014

Czyta się kilka minut

mówił papież 27 marca o rządzących w czasach Jezusa, podczas Mszy dla włoskich parlamentarzystów.
Słowa psalmu pokutnego Izajasza (Iz 59, 1-14) bardziej bodaj niż psalm 51, w którym Dawid błaga Boga o miłosierdzie po grzechu z Batszebą, pokazują dramat człowieka uwikłanego w zło. Dawid (polityk, jak by nie było) żałuje, bo dostrzega swą winę, i to jego szczery żal sprawia, że otrzymuje przebaczenie. Izajasz wyrzuca Izraelitom, że ich winy wykopały przepaść między nimi a Bogiem; ich grzechy zasłoniły przed nimi oblicze Boga. Bóg ich nie słucha. A dzieje się tak dlatego, że opierają się na fałszu i kłamstwie, a w ich postępowaniu nie ma prawości. A skoro odsunięto prawo i sprawiedliwość, a prawdę podważono, to „prawość wejść tam nie może”. Słowa papieża Franciszka o zdeprawowanych ludziach można czytać jako komentarz do Izajasza. Uwikłanie w zło może bowiem sprawić, że człowiek przestaje już go dostrzegać. Mimo że ewidentnie krzywdzi drugich, usilnie twierdzi – ba, jest nawet wewnętrznie przekonany (!) – o własnej szlachetności. To zdaje się paradoksalne, ale bywają kłamcy, którzy wierzą we własne kłamstwa, i złoczyńcy nie dostrzegający swego zła. Czyż nie znamienne jest to, że Chrystus najpierw przywraca wzrok, a potem dopiero odpuszcza grzechy? A bywają ślepi, którzy nie chcą widzieć...

S. BARBARA CHYROWICZ jest etykiem, kierowniczką katedry etyki szczegółowej KUL, stale współpracuje z „TP”.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Etyk, filozofka, profesor i wykładowczyni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie kieruje Katedrą Etyki Szczegółowej. Należy do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Zajmuje się bioetyką, jest członkiem Komitetu Bioetycznego przy PAN.

Artykuł pochodzi z numeru TP 14/2014