Mojżesz i aniołowie

Bóg kazał Mojżeszowi wstąpić na górę. Tam prorok miał otrzymać tablice kamienne, zakon i przykazania, co rabini czytają: Bóg chciał ofiarować Mojżeszowi i Izraelowi Torę pisaną oraz Torę ustną.

12.10.2015

Czyta się kilka minut

Paweł Śpiewak / / Fot. Grażyna Makara
Paweł Śpiewak / / Fot. Grażyna Makara

Wstępował na górę i wtedy zakrył ją obłok. Przebywał na niej przez sześć dni. Lud nie widział swego wysłannika. Tylko chwała Pańska jako ogień pożerający jaśniała nad Syjonem.

Po sześciu dniach oczekiwania i przygotowań Mojżesz skryty w obłoku zapewne zbliżył się do Boga. Przebywał tam 40 dni i 40 nocy. Nie wiemy, co działo się z Mojżeszem przez ten czas. Nie znamy jego stanu ducha. Wiemy jedynie, że wracając do ludzi musiał nosić na twarzy maskę, bo tak mocno promieniował światłem i energią, która w nim osiadła. Tora nie zgłębia również i tego zagadnienia. O tym, co mogło się dziać w ukryciu chmur, opowiada pewien midrasz. Nauczał go rabin imieniem Joszua z pokolenia Lewitów. Warto go posłuchać.

Otóż gdy Mojżesz znalazł się na szczycie góry, aniołowie odważyli się zapytać Świętego Jedynego: „O Panie Wszechświata, co robi pośród nas istota zrodzona z kobiety?”. Odrzekł Bóg: „Przybył tutaj, by otrzymać Torę”. „To, co najcenniejsze, a co stworzyłeś 974 pokolenia przed stworzeniem świata?” – mówili, bo wiedzieli, że Bóg ją spisał przed powstaniem świata i że była ona tym, czym plan architekta dla domu. Była jego zapowiedzią i modelem. „Czy ten, który składa się z ciała i krwi – pytali aniołowie – ma otrzymać tak wielki dar? O Panie, jakże jest wywyższone Twoje Imię po wszystkiej ziemi! Któryś wyniósł chwałę twoją pod niebiosa” – wołali słowami Psalmu. A wtedy Pan rzekł Mojżeszowi: „Odpowiedz moim aniołom”. Ale bał się ich prorok i odrzekł: „Wszak zaraz mnie zniszczą swoją gwałtownością”. Ale Pan odrzekł: „Trzymaj się mego Tronu i odpowiadaj im”. Wtedy Mojżesz zabrał głos: „Czy nie jest w Torze napisane: jestem Twoim Panem, który wywiódł cię z Egiptu? Czy byliście w Egipcie? Czy byliście niewolnikami faraona? Tora powiada: nie wolno wam mieć innych bogów przede mną. Czy musicie mieszkać tak, jak my pośród innych narodów, czcicieli bałwanów? Co tam jeszcze jest napisane – zapytywał sam siebie Mojżesz – nie będziesz wzywał imienia Pańskiego nadaremno? Czy ktokolwiek z was składał kiedykolwiek fałszywe przysięgi, powołując się na Boga? Nie? My, ludzie, tak. Tora nakazuje, by czcić szabat i odpoczywać po żmudnym tygodniu. Czy ktokolwiek z was wie, co to jest praca i jak bardzo potrzebuje odpoczynku? Bóg uczy: czcij ojca i matkę swoją. A czy któryś z was ma matkę i ojca? Bóg zakazuje zabójstw, kłamstw, kradzieży, a czy jest wam znana pokusa zła?”.

Aniołowie ulegli argumentom Mojżesza. Tora była przeznaczona dla ludzi. A w dowód szacunku i uznania podchodzili do niego i każdy coś mu ofiarowywał. Nawet anioł śmierci zbliżył się do Mojżesza i udzielił mu wyjątkowej mocy: odtąd potrafił rozróżnić między tymi, którzy żyć mieli, i tymi, którym pisana była rychła śmierć. Gdy spadła na Izraelitów plaga opisana w Księdze Liczb, prorok wiedział, jaki los spotka każdego z Izraelitów. Mógł to wiedzieć, bo dar widzenia ofiarował mu anioł śmierci.

Tora jest dla ludzi i pośród ludzi, a nie gdzieś w niebie czy na egzotycznych i nieznanych wyspach. Jest tutaj, by ją studiować i wypełniać, uczą wirtuozi religii. ©

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
(1951-2023) Socjolog, historyk idei, publicysta, były poseł. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 2013 r. otrzymał Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera w kategorii „Pisarstwo religijne lub filozoficzne” za całokształt twórczości. Autor wielu książek, m… więcej

Artykuł pochodzi z numeru TP 42/2015