Piotr Urbańczyk

Urodzony w 1986 r. Doktor nauk humanistycznych, filozof, kognitywista, logik. Absolwent kognitywistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Pasjonat wideografii i programowania. Współtworzy Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, członek Rady Copernicus College, od kilkunastu lat sekretarz redakcji czasopisma Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, związany z Centrum Technologii Bezpieczeństwa AGH.

Born in 1986. PhD, philosopher, cognitive scientist, logician with degrees in cognitive science and philosophy from the Jagiellonian University and the Pontifical University of John Paul II, respectively. His extracurricular interests include videography and coding. Involved with the Copernicus Center for Interdisciplinary Studies at the Jagiellonian University, member of the Copernicus College Steering Committee, for a period of years served as an editorial secretary for the „Philosophical Problems in Science” journal, associated with the Center for Security Technologies of the AGH University of Krakow.