Globalna Droga Krzyżowa

Podczas tegorocznych obchodów Triduum Paschalnego i Wielkanocy w Watykanie nie brakowało nawiązań do wojny w Iraku i innych aktualnych wydarzeń. Papież apelował o pokój na progu nowego tysiąclecia, „smutno zaciemnionego przemocą i konfliktami”.

27.04.2003

Czyta się kilka minut

W Wielki Czwartek rano Jan Paweł II odprawił Mszę Krzyżma Świętego. Poświęcił olej katechumenów (przyniesiony przez dorosłych, których ochrzczono w Wielką Sobotę), olej chorych oraz krzyżmo, przyniesione przez kandydatów do kapłaństwa. Po kazaniu duchowni odnowili przyrzeczenia kapłańskie: „Drodzy bracia w kapłaństwie, czy dotrzymaliśmy im wierności? Oby nie wygasł w nas duchowy zapał święceń kapłańskich” - prosił w homilii Papież.

O godz. 17.30 rozpoczęła się Msza Wieczernika. Pieniądze „z tacy” przeznaczono dla ofiar wojny w Iraku. Nogi 12 starcom obmyli kardynałowie: Angelo Sodano i Joseph Ratzinger. Podczas Mszy Jan Paweł II podpisał encyklikę „Ecclesia de Eucharistia”. „Boska Eucharystio, płomieniu miłości Chrystusa, która płonie na ołtarzu świata, spraw, by Kościół, Tobą pokrzepiony, z coraz większą troską ocierał łzy cierpiących i wspierał wysiłki wzdychających do pokoju i sprawiedliwości” - modlił się Papież.

W Wielki Piątek w południe Jan Paweł II tradycyjnie zasiadł w konfesjonale. Wyspowiadał 10 osób w sześciu językach: włoskim, angielskim, francuskim, ukraińskim, portugalskim i polskim. Po południu uczestniczył w Liturgii Słowa, a wieczorem w Drodze Krzyżowej w Koloseum. Autorem rozważań był w tym roku sam Papież; tekst pochodził z rekolekcji wielkopostnych, które w 1976 r. kard. Wojtyła wygłosił w Watykanie na zaproszenie Pawła VI.

Jan Paweł II przewodniczył nabożeństwu, siedząc w fotelu na podwyższeniu przed bazyliką Maksencjusza na Forum Romanum. Modlił się, aby wydarzenia na świecie następowały w duchu „sprawiedliwości i pokoju”. Przypomniał też, że celebruje Drogę Krzyżową w Koloseum od początku pontyfikatu: „Bóg dał, iż nigdy nie opuściłem tej ceremonii”. Przez pierwsze dwie stacje krzyż niósł kard. Camillo Ruini, przewodniczący Episkopatu Włoch. Na kolejne dwie stacje krzyż przejęła Kolumbijka z archidiecezji Bogoty, od stacji V do VII nieśli go trzej Afrykańczycy (z Liberii, Sierra Leone i Egiptu), do stacji IX franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej, a po nich krewniCarlo Urbaniego, epidemiologa związanego z Lekarzami Bez Granic, który niedawno zmarł w Hongkongu na SARS (śmiertelne zapalenie płuc). Na XII stacji (Jezus umiera na Krzyżu) krucyfiks przejęła iracka katoliczka, która przekazała go Papieżowi na ostatniej stacji. Pod koniec Jan Paweł II odłożył przygotowane wcześniej przemówienie i powiedział m.in.: „Oto Golgota. Ciało Chrystusa na krzyżu. Ecce lignum Crucis in quo Salus mundi bebendit. Tajemnica wiary. Tajemnica wiary. Nie mógł wymyślić tej tajemnicy, tej rzeczywistości człowiek. Mógł to objawić tylko sam Bóg”.

W Wielką Sobotę, podczas Mszy Wigilii Paschalnej Papież ochrzcił siedmiu katechumenów (z Nigerii, Burkina Faso, Włoch, Tunezji, Japonii, Burundi i USA). „Gdyby Chrystus pozostał w niewoli grobu, ludzkość i całe stworzenie straciliby w jakiejśmierze swój sens. Jednak Ty, Chryste, prawdziwie zmartwychwstałeś” - podkreślił Jan Paweł II w homilii.

W niedzielę Zmartwychwstania Papież odprawił Mszę na Placu św. Piotra. W orędziu wygłoszonym na jej zakończenie przywołał encyklikę „Pa-cem in terris” Jana XXIII, podkreślając jej aktualność na progu trzeciego tysiąclecia, „smutno zaciemnionego przemocą i konfliktami”. Zaapelował o pokój w Iraku, wzywając, aby „Irakijczycy stali się głównymi bohaterami solidnej odbudowy swego kraju”. Zaapelował też o pokój dla innych części świata, w których „zapomniane wojny i przewlekłe konflikty powodują śmierć i rany pośród milczenia i zapomnienia znacznej części opinii publicznej”. Wspomniał o „szlaku przemocy i krwi, który wydaje się nie mieć końca w Ziemi Świętej” i tragedii wielu krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej oraz na Kaukazie.

Papież udzielił też błogosławieństwa „Urbi et Orbi” (Miastu [Rzymowi] i Światu). Potem wygłosił pozdrowienia świąteczne w 62 językach. Polski był przedostatni -po esperanto, a przed łaciną. Jan Paweł II odszedł nieco od przygotowanego tekstu, wplatając weń fragment dawnej pieśni wielkanocnej: „Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! A stara polska pieśń mówi: »Chrystus zmartwychwstan jest,/ Nam na przykład dan jest,/ Iż mamy z martwych powstać/ Z Panem Bogiem królować./ Alleluja!«. Niech światło wielkanocnego poranka towarzyszy wszystkim; niech prowadzi drogami prawdy i dobra ku szczęśliwej przyszłości! Niech Bóg wszystkim błogosławi! Alleluja!”.

MZ, KAI

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 17/2003