Reklama

Ładowanie...

Artykuły

02.11.2020
Susze, które doświadczają Polskę, Republikę Południowej Afryki i Syrię, różnią się wyłącznie stopniem nasilenia. W każdym zakątku świata brak wody wygląda podobnie i niesie ze sobą...
02.11.2020
ARTUR FURDYNA, ekolog wód płynących: Musimy zmienić nasze podejście do obiegu wody – najważniejsze jest odstąpienie od ułatwiania wodzie spływania ze zlewni.
Przy Szybie Prezydent w dniu otwarcia szczytu klimatycznego COP24, Chorzów, grudzień 2018 r. / FOT. BEATA ZAWRZEL / REPORTER
01.04.2019
W nieodległej przyszłości energia przeznaczona na wydobycie paliw kopalnych może zacząć przewyższać energię pozyskiwaną z ich spalania. Wąż zacznie zjadać własny ogon.
15.10.2018
Rząd przedstawił trzeźwą diagnozę skutków zmiany klimatu, ale wciąż nie ma strategii, jak jej przeciwdziałać. Walka ze smogiem nie musi oznaczać, że będziemy emitować mniej dwutlenku węgla.
13.06.2016
Polacy nie mają szczęścia do energetyki odnawialnej.
Smog nad Krakowem, widok z kopca Kościuszki, 6 listopada 2015 r. / fot. Kamila Zarembska dla TP
20.09.2015
Mamy najgorsze powietrze w UE. Przyczynia się do śmierci podobnego odsetka populacji, co w Chinach. A dzieci narażone w łonie matki na jego wpływ tracą aż cztery punkty IQ.
08.06.2015
PIOTR SIERGIEJ: Wspólny europejski rynek to piękna idea, ale, jak widać po próbie wprowadzenia za Odrą płacy minimalnej dla kierowców spoza Niemiec, nie taka łatwa w realizacji...ELŻBIETA...
13.12.2014
Czy jeśli zdecydujemy się na sztuczną choinkę, nie ocalimy przed wycięciem żywych świerków? Mogłoby to oszczędzić w skali kraju miliony drzewek rocznie – tysiące hektarów lasów. Co wybrać?...
19.11.2013
Ujście Gangesu i Brahmaputry zamieszkuje około 100 mln ludzi. Delikatna równowaga, jaką udało się osiągnąć poprzez dopasowywanie rolnictwa do cyklów pogody, została bezpowrotnie zachwiana.
11.11.2013
Zmierzenie się z efektami zmian klimatu stanowi obecnie jedno z największych etycznych wyzwań, przed którymi stoi nasza cywilizacja.

Strony