Reklama

PODKAST POWSZECHNY: Sztuka Powszechnie Nieznana

W autorskim cyklu Podkastu Powszechnego Magdalena Łanuszka, doktor historii sztuki i mediewistka, odkrywa dla Państwa nieznane arcydzieła i rozszyfrowuje ukryte w nich znaczenia.  

Wszystkie artykuły

Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
25.11.2021
Artyści Renesansu nie słynęli z cnotliwego stylu życia, a przy tym bardzo chętnie czerpali inspiracje z nieprzyzwoitych elementów kultury antycznej, a swoje bezpruderyjne dzieła tworzyli...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
22.10.2021
Morawy to kraina historyczna zajmująca wschodnią i południową część dzisiejszej Republiki Czeskiej. W XII wieku Znojmo na południowych Morawach było siedzibą księcia z dynastii Przemyślidów...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
17.09.2021
Elżbieta Węgierska, zwana także Elżbietą z Turyngii, to bardzo ważna święta Środkowej Europy: urodziła się w 1207 roku jako córka króla Węgier Andrzeja II, i została żoną Ludwika landgrafa...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
15.08.2021
W twórczości piętnastowiecznego malarza włoskiego Carla Crivellego wielokrotnie powracał enigmatyczny atrybut w postaci ogórka – głównie w przedstawieniach Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
19.07.2021
Dlaczego niektóre późnośredniowieczne przedstawienia ukazują Marię Magdalenę jako porośniętą włosami na całym ciele? Czy w średniowieczu preferowano blondynki? Jakie było znaczenie...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
21.06.2021
Nieprzyzwoite dekoracje na kartach Biblii? Oto jeden z najwspanialszych późnośredniowiecznych rękopisów, który zawiera dość erotyczne przedstawienia panien łaziebnych z Wacławem IV...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
18.05.2021
Jak miała wyglądać luksusowa dzielnica planowana przez niemieckich okupantów na terenie krakowskich Dębnik? Jak wyglądał przed niemiecką przebudową budynek „Feniksa” w Rynku Głównym? Jakie...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
19.04.2021
Święty z językiem za zębami, Matka Boska depcząca węża i ambona w kształcie wieloryba. Ziemia Kłodzka w 1137 roku przypadła koronie czeskiej, a poza krótkimi momentami, kiedy rządzili tam...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
15.03.2021
Po kilkuletniej konserwacji do kościoła Mariackiego w Krakowie wróciła w całości późnogotycka nastawa ołtarza głównego, dłuta Wita Stwosza. Pozorny pentaptyk z nieruchomymi skrzydłami...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
12.02.2021
Dynamika w relacjach damsko-męskich to jeden z najciekawszych elementów dawnej kultury wizualnej. Pewne motywy dotyczące związków trwały w sztuce europejskiej przez całe stulecia, bardzo...

Strony