Reklama

PODKAST POWSZECHNY: Sztuka Powszechnie Nieznana

W autorskim cyklu Podkastu Powszechnego Magdalena Łanuszka, doktor historii sztuki i mediewistka, odkrywa dla Państwa nieznane arcydzieła i rozszyfrowuje ukryte w nich znaczenia.  

Wszystkie artykuły

Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
15.08.2021
W twórczości piętnastowiecznego malarza włoskiego Carla Crivellego wielokrotnie powracał enigmatyczny atrybut w postaci ogórka – głównie w przedstawieniach Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
19.07.2021
Dlaczego niektóre późnośredniowieczne przedstawienia ukazują Marię Magdalenę jako porośniętą włosami na całym ciele? Czy w średniowieczu preferowano blondynki? Jakie było znaczenie...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
21.06.2021
Nieprzyzwoite dekoracje na kartach Biblii? Oto jeden z najwspanialszych późnośredniowiecznych rękopisów, który zawiera dość erotyczne przedstawienia panien łaziebnych z Wacławem IV...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
18.05.2021
Jak miała wyglądać luksusowa dzielnica planowana przez niemieckich okupantów na terenie krakowskich Dębnik? Jak wyglądał przed niemiecką przebudową budynek „Feniksa” w Rynku Głównym? Jakie...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
19.04.2021
Święty z językiem za zębami, Matka Boska depcząca węża i ambona w kształcie wieloryba. Ziemia Kłodzka w 1137 roku przypadła koronie czeskiej, a poza krótkimi momentami, kiedy rządzili tam...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
15.03.2021
Po kilkuletniej konserwacji do kościoła Mariackiego w Krakowie wróciła w całości późnogotycka nastawa ołtarza głównego, dłuta Wita Stwosza. Pozorny pentaptyk z nieruchomymi skrzydłami...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
12.02.2021
Dynamika w relacjach damsko-męskich to jeden z najciekawszych elementów dawnej kultury wizualnej. Pewne motywy dotyczące związków trwały w sztuce europejskiej przez całe stulecia, bardzo...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
18.01.2021
W trzeciej ćwierci XII wieku w skryptorium przy katedrze i klasztorze benedyktyńskim w Canterbury powstał bogato dekorowany rękopis: tak zwany Psałterz Eadwina, którego ilustracje kopiują...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
18.12.2020
Starożytne i średniowieczne traktaty medyczne oraz zielniki to niezwykle interesujące rękopisy, dzisiaj bardzo często zapomniane, znane jedynie specjalistom zajmującym się historią medycyny...
Podkast Powszechny / cykl Sztuka Powszechnie Nieznana
13.11.2020
Pandemiczne obostrzenia w połączeniu z jesienną aurą sprzyjać mogą przygnębieniu, czy nawet depresji. Dawniej wierzono, że na smutek i apatię szczególnie narażeni są melancholicy, czyli ci...

Strony