Nicawim. Wajelech

Księga Powtórzonego Prawa 29, 9 - 31, 30

15.09.2009

Czyta się kilka minut

Tego dnia wszyscy stajemy przed Panem" - zaczyna się ostatnie przed Nowym Rokiem czytanie Tory. Dwa są znaczenia tych słów. "Tego właśnie dnia" Mojżesz na równinach Moabu potwierdził przymierze Izraela z Bogiem. Ale słowa "tego dnia" odnoszą nas również do sądu, który w każdy kolejny Nowy Rok Bóg sprawuje nad nami. Decyduje się wtedy los. Zostajemy zapisani do jednej z ksiąg: życia albo śmierci.

Prorok ogłosił, że Bóg zawarł "dziś" przymierze. Zawarł je nie tylko z tymi, którzy są obecni nad rzeką Jordan, ale i z tymi, których fizycznie tam nie było. Znawcy Pisma powiadają: chodzi o przyszłe pokolenia. Bóg przymierzem objął cały lud od zarania do dzisiaj. Dawni mędrcy mówią, że w swej historycznej całości został wezwany do przymierza, ponieważ Najwyższy wypuścił go z niewoli egipskiej, a Izrael mógł zaistnieć dzięki i w danej mu wolności. Możemy też rozumieć te słowa o zobowiązaniu nałożonym na przyszłe pokolenia tak, jak słowa o Przymierzu na Synaju. Tak wtedy, jak i teraz, na równinach Moabu, obecne były dusze wszystkich Izraelitów, choć ciała ich jeszcze się nie narodziły. Praski rabin Maharal odkrywał dodatkowy sens słów Tory: przyszłe pokolenia są zobowiązane wspólnym prawem, ponieważ sąd niższej instancji nie może unieważnić decyzji sądu wyższego, a nie było na ziemi sądu przewyższającego sąd Mojżesza. Tak więc przymierze dane zostało na wieki.

Podstawowe dla tego fragmentu są dwa przesłania. Pierwsze, że dana jest nam wolna wola i wybór: "Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło" (30, 15). Od nas zależy los na tej ziemi i przyszłe zbawienie. Tego, kto odejdzie od przymierza, spotkają wszystkie przekleństwa. Dla tego, kto pozostanie w zakonie, nagrodą będzie samo to, że kocha Boga i wykonuje jego nakazy.

Drugie przesłanie brzmi: Tora jest dostępna wszystkim. "Nie jest dla ciebie za trudna ani za daleka" (30, 11). Słowo Boga znajduje się "blisko ciebie", "w twoich ustach i w twoim sercu" (30, 14). Tora została oddana we władanie człowieka, co oznacza, że jesteśmy zobowiązani do wsłuchiwania się w nią - Mojżesz nakazuje odczytywanie całej Tory co 7 lat - i do samodzielnego interpretowania. Wszak wiele przepisów jest czasem zbyt ogólnych lub w nowych okolicznościach wymagają doprecyzowania czy rozwinięcia. Dlatego potrzebni są sędziowie i mędrcy. Od momentu zapisania Pięcioksięgu na straży jego sensu stoją uczeni, a religia Mojżesza staje się religią rozumnej obecności ludzi w Torze i w świecie.

Talmud przytacza historię wartą zastanowienia. Rabini spierali się, czy piec jest rytualnie czysty. Rabi Eliezer przytoczył wiele argumentów, ale przez rozmówców zostały odrzucone. Wtedy rzekł: niech na dowód mojej racji dąb przeskoczy na inne miejsce. Dąb się przesunął i wtedy rabi Joszua powiedział: na podstawie dębu niczego nie można dowieść. Jeżeli prawo jest takie, jak mówię, rzekł Eliezer, dowiedzie tego akwedukt; i woda zaczęła płynąć w odwrotną stronę. Powiedziano mu: akwedukt niczego nie dowodzi. Rabi Eliezer rzekł: mojego zdania będą bronić ściany domu. Zaczęły się rozpadać, a wtedy mędrcy rzekli: ściany nie bronią ani nie przeczą opiniom dotyczącym prawa. "To niech wypowiedzą się Niebiosa", i wtedy dobiegł ich głos z Nieba: słuszność jest po stronie rabi Eliezera. Powstał rabi Joszua i rzekł: Boże, Tora nie jest w niebie (30, 12), a tu na ziemi i Ty sam nakazałeś nam, by o jej rozumieniu decydowała większość. Po kilku dniach jeden z rozmówców, rabi Natan, spotkał proroka Eliasza i zapytał, co Bóg wtedy uczynił? A Eliasz odrzekł: "uśmiechnął się i powiedział: Moje dzieci odniosły nade Mną zwycięstwo!".

Bóg pozostawił swojemu ludowi Prawo, które Mojżesz spisał, nakazując, by go strzegli i rozważali. Razem z tym prawem dojrzewali. Dał im też Pieśń, by im wszędzie towarzyszyła, również w chwilach grzechu, i była im "świadkiem". W sądzie będzie wraz z Torą występować w roli świadka oskarżenia lub obrony. To część umowy zawartej między Bogiem a Izraelem. A dwóch świadków wystarczy Niebieskiemu Trybunałowi, by wydać sprawiedliwy wyrok. Pieśń kończy mowę proroka. Kończy się też Pięcioksiąg.

18 września wedle kalendarza żydowskiego zaczyna się rok 5770. L’szana towa.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
(1951-2023) Socjolog, historyk idei, publicysta, były poseł. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 2013 r. otrzymał Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera w kategorii „Pisarstwo religijne lub filozoficzne” za całokształt twórczości. Autor wielu książek, m… więcej

Artykuł pochodzi z numeru TP 38/2009