Dziś i jutro polskiej wiary

"Więź" pozazdrościła "Znakowi" - pomyśli zapewne wielu Czytelników, widząc, że tuż po pierwszym odmienionym graficznie numerze krakowskiego miesięcznika również nasze pismo zmieniło i format, i szatę graficzną, i układ treści. Rzecz jasna, przygotowania do zmiany rozpoczęliśmy dużo wcześniej, zanim dowiedzieliśmy się o planach "Znaku". Taka zbieżność dobrze świadczy jednak o trwającym współmyśleniu obu środowisk.

16.09.2008

Czyta się kilka minut

Zdarzało się też nieraz, że oba nasze miesięczniki wybierały sobie podobny temat jako przedmiot własnej analizy. Wrześniowy "Znak" przynosi znakomite refleksje o Radiu Maryja, które my także niedawno planowaliśmy. Postanowiliśmy je jednak odłożyć na później, gdyż w tym miesiącu prezentujemy pierwszy raport naszej nowej inicjatywy - Laboratorium Więzi. Jest to chrześcijański think tank - interdyscyplinarny ośrodek analityczno-badawczy, tworzony przez ponad 40 osób: naukowców, ekspertów, analityków, twórców oraz publicystów średniego i młodego pokolenia, związanych ze środowiskiem naszego pisma.

Pierwszy raport to obszerna, wielowątkowa refleksja na temat "Dziś i jutro polskiej wiary". Co ciekawe, zarówno w socjologicznej, jak i teologicznej części tego opracowania niewiele jest wzmianek o Radiu Maryja. W szerokiej perspektywie raportu sprawa toruńskiej rozgłośni jest bowiem problemem jednym z wielu. Od dawna zresztą twierdzę, że kwestia Radia Maryja to jeden z najpilniejszych, ale nie najważniejszy problem polskiego Kościoła.

W raporcie Laboratorium Więzi jako pierwsi zabierają głos socjologowie: Rafał Boguszewski prezentuje stan polskiej religijności w ciągu ostatnich 20 lat, jaki wyłania się z  analiz Centrum Badania Opinii Społecznej. Tadeusz Szawiel porównuje religijność w Polsce i innych krajach europejskich. Wiele tu niespodziewanych rezultatów. Wyraźnie widać, że obecnie znajdujemy się na rozdrożu - albo pójdziemy drogą szybkiej laicyzacji, jak ostatnio Hiszpania czy Irlandia, albo deklaracje wiary Polaków pozostaną stabilne, jak w USA.

Zespół Laboratorium Więzi w specjalnej ankiecie diagnozował mocne i słabe strony polskiej wiary dzisiaj oraz prognozował szanse i zagrożenia w przyszłości. Teologiczne refleksje o wizji Kościoła przyszłości prezentują księża Adam Kalbarczyk i Andrzej Draguła. Raport zamyka syntetyczne opracowanie "Drogowskazy dla Kościoła w Polsce", które - jak już sprawdziliśmy - można wykorzystywać jako inspirację do dyskusji w małych grupach i wspólnotach.

W nowej graficznie "Więzi" mamy też dla Czytelników inne nowości, zwłaszcza nowe stałe rubryki: "Galeria Więzi", prezentująca prace wybranego fotografika (w tym miesiącu: Zbigniew Treppa), felieton "Ksiądz z kobietą w kinie" Katarzyny Jabłońskiej i ks. Andrzeja Lutra oraz "Złoty środek" - duchowe refleksje na marginesie codzienności pisane przez teolog Monikę Waluś.

Zapraszamy również na nową stronę internetową Laboratorium Więzi: www.laboratorium.wiez.pl. Można tam odnaleźć publikacje członków Zespołu Laboratorium, wybrane artykuły z archiwum naszego pisma, a także blogi redaktorów miesięcznika. Wkrótce będą tam się pojawiać także kolejne, specjalnie przygotowywane raporty i analizy.

Autor jest redaktorem naczelnym miesięcznika "Więź".

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 38/2008

Podobne artykuły