Wielogłos

Pewnie nie tylko ja czekałem na ten podwójny zestaw autorstwa dwojga wybitnych teoretyków literatury. Anna Burzyńska i Michał Paweł Markowski wyszykowali bogatą antologię tekstów reprezentujących najważniejsze kierunki literaturoznawcze, ale nade wszystko napisali nowoczesny podręcznik teorii literatury obejmujący swoim zasięgiem cały wiek dwudziesty.

08.12.2006

Czyta się kilka minut

Zadanie - jak zawsze w takich syntetycznych wypadkach - niezwykle karkołomne, zrealizowane zostało znakomicie. Trudno w tak ogromnym skrócie oddać część choćby zalet (a także wypomnieć nieliczne wady) tego wydawnictwa. Wspomnę zatem o kilku spośród wielu niewątpliwych pożytków.

Po pierwsze, podręcznik wraz z antologią pokazują, że można pogodzić sprzeczne tendencje, zazwyczaj rozsadzające tego typu projekty. Z jednej strony bowiem mamy do czynienia z rzetelnym przeglądem i wnikliwym omówieniem (wraz z pieczołowicie wierną chronologią przemian refleksji literaturoznawczej, skrupulatną bibliografią, a nawet rozrysowaną mapą dwudziestowiecznych orientacji badawczych) w zasadzie wszystkich najważniejszych szkół teoretycznych (od psychoanalizy do postkolonializmu). Z drugiej - autorzy nie obawiają się artykułować własnego stanowiska, nie udają, że rozprawiają o metodach badań z neutralnego punktu widzenia. Widać wyraźnie, które ze stanowisk są nieco bardziej uprzywilejowane (jak pragmatyzm i badania kulturowe, których duch unosi się nad całością), czy nieobecne (jak marksizm czy kognitywizm). Wszystkie jednak wybory są przez autorów uzasadnione i wytłumaczone.

Po drugie, niezwykle istotne jest założenie zawarte w tytule. Nie chodzi o jedną historię jednej teorii literatury, lecz o przystępną (ale nie banalizującą) narrację o rozmaitych filozofiach literatury, o propozycję różnorodnych dyskursów, za pomocą których oplatano dzieła i teksty, o przedstawienie rozmaitych technik, dzięki którym można wyświetlić literacki przedmiot badania i doświadczenia.

Po trzecie, dzięki takiemu podejściu nieuchronnie pojawiające się pytanie o miejsce, sens i zastosowanie teorii do lektury konkretnego tekstu zostaje oddelegowane w bezpieczną odległość humanistycznego banału. W proponowanym przez duet Burzyńska-Markowski znaczeniu teoria staje się sposobem rygorystycznego uzasadniania naszych czytelniczych przyzwyczajeń, pozwala przyglądać się użytkom, które czynimy z tekstów w praktyce interpretacyjnej, wreszcie: umożliwia podtrzymywanie napięcia lektury, pewnej energii czytania, która skutecznie blokuje naiwne bądź jednokrotne traktowanie tekstów.

Z takiej perspektywy wynikają dwie kolejne korzyści. Czytanie wzięte pod lupę teorii nigdy nie jest czynnością bezsensowną, ale także nigdy nie będzie działaniem niewinnym. Drugi wniosek jest taki, że założenia, praktyka i losy poszczególnych literaturoznawczych pomysłów stanowią odmienne filozofie, wyraz przeświadczeń uczonych nie tylko o naturze procesu interpretacji i właściwościach dzieła literackiego, lecz dużo szerzej rozumianych przekonań dotyczących charakteru naszych władz poznawczych, statusu rzeczywistości, pojęcia racjonalności, sposobów rozumienia nie tylko tekstu, ale także świata, funkcjonowania w przestrzeni społecznej. W ten sposób badanie literatury staje się zajęciem współbieżnym z pozostałymi dziedzinami nauk humanistycznych i wpisuje się w model poetyki kultury.

Po czwarte (last but not least) obydwie książki spełniają swoją zasadniczą funkcję podręcznikową, będąc poglądowym i klarownym wykładem niełatwej przecież materii. Obydwie także są znakomicie opracowane pod względem edytorskim.

Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, "Teorie literatury XX wieku. Podręcznik"; "Teorie literatury XX wieku". Antologia pod redakcją Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego, Kraków 2006, Wydawnictwo Znak.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 50/2006

Artykuł pochodzi z dodatku „Książki w Tygodniku (50/2006)