Reklama

Ładowanie...

Artykuły

27.02.2012
Zadziwiające, jak mało dzieło Joyce’a obchodziło filozofów. Zastanawia choćby asymetria między rachitycznym dyskursem poświęconym twórcy „Ulissesa” a tym, z jaką intensywnością wypowiadali...
11.05.2010
Ekstaza potwierdza wyjątkowość każdego istnienia, wystawiając egzystencję na doznania, których nie tylko nie można przewidzieć, ale w ogóle pomyśleć. A jednak Bataille chciałby to...
28.12.2009
Książka Kilbansky’ego, Panofsky’ego i Saxla to bez wątpienia jedna z najważniejszych książek humanistycznych drugiej połowy dwudziestego wieku. Teraz wreszcie można przeczytać ją po polsku...
29.09.2009
Autor proponuje nam genealogię pojęć i struktur myślenia. Jednocześnie, szczegółowo rysując tło, na którym widać, jak rozkładała się władza filozoficznych autorytetów, pozwala dostrzec siłę...
19.05.2008
Jakub Momro: Tradycja Brzozowskiego jest istotna dla Cezarego Michalskiego i dla Sławomira Sierakowskiego, bo umożliwia zasypanie komunikacyjnego impasu między wąskim obiegiem akademii i...
29.09.2007
Dwie ostatnie książki Jerzego Jarzębskiego rządzą się logiką "oka kamery". Krytyk uważnie przygląda się doskonale sobie znanym terytoriom literatury, przypomina opisywane po wielokroć...
29.09.2007
Pośmiertnie wydane zbiory szkiców Arendt stanowią przykład wirtuozowskiej praktyki interpretacyjnej i ćwiczenia w myśleniu.
19.06.2007
Richard Rorty należy do myślicieli, którzy w wieku XX wzbudzali najwięcej polemik. Ta kontrowersyjność nie była jednak popisem na agorze idei, lecz wytyczała najściślej rozumianą drogę...
03.05.2007
"Im bardziej w stronę języka - pisze Jacek Gutorow - tym wyraźniej w stronę życia. I odwrotnie: im usilniej staramy się stłumić energię języka, tym bardziej retoryczne stają się nasze...
19.04.2007
Girardowi idzie nie tylko o odkrycie zasad regulujących życie społeczne, ale o wyprowadzenie oryginalnej, wiarygodnej i totalnej wizji antropologicznej. Problemy pojawiają się w momencie...

Strony