Teologia globalnego Kościoła dla świata

31.07.2018

Czyta się kilka minut

Krytyczne czasy dla budowania mostów – katolicka etyka teologiczna dzisiaj” to tytuł trzeciej międzynarodowej konferencji teologów moralnych i bioetyków, która odbyła się pod koniec lipca w Sarajewie z inicjatywy sieci Catholic Theological Ethics in the World Church. Jej uczestnicy zajmowali się dwiema kwestiami: kryzysem ekologicznym i jego skutkami (zwłaszcza dla społeczeństw zmarginalizowanych) oraz tragiczną banalizacją przywództwa politycznego w wielu krajach świata. Oba tematy pokazują, że teologia moralna może podejmować ważne kwestie społeczne i szukać rozwiązań, które mają znaczenie nie tylko dla Kościoła, ale i dla świata – a nie być wyłącznie służebnicą prawa kanonicznego. Ten społeczny i globalny wymiar konferencji jeszcze silniej został podkreślony poprzez dobór uczestników oraz miejsce spotkania. W konferencji wzięło udział prawie 500 teologów z 80 krajów, ale ponad 75 proc. reprezentowanych krajów i ponad 54 proc. uczestników pochodziło z półkuli południowej. Z kolei Sarajewo – jak podkreślili organizatorzy konferencji – nie jest „częścią ani uprzemysłowionego świata, ani globalnego Południa. Jest pomostem do spotkania ich obu” jako miejsce budowania pokoju po doświadczeniu konfliktu etnicznego oraz miasto międzyreligijnego i międzykulturowego dialogu (85 proc. mieszkańców to muzułmanie) zmagające się z kryzysem ekonomicznym (40 proc. bezrobocia).

Nie bez znaczenia jest fakt, że w konferencji wzięli udział nie tylko wybitni moraliści z całego świata, ale również tacy, którzy dotąd byli przez Watykan traktowani podejrzliwie. Do Sarajewa przyjechało trzech kardynałów. W ten sposób udało się nie tylko podkreślić globalny wymiar refleksji teologiczno-etycznej, ale również zachować jej eklezjalny uniwersalizm. ©℗

Czytaj także: Kto potrzebuje etyki - rozmowa z siostrą Barbarą Chyrowicz

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Jezuita, teolog, psychoterapeuta, publicysta, doktor psychologii. Prorektor Akademii „Ignatianum” w Krakowie, gdzie jest także adiunktem w Instytucie Psychologii. Członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Autor książki „Poznaj siebie, spotkasz Boga” (2010).… więcej

Artykuł pochodzi z numeru Nr 32/2018