Szkoła i niepełnosprawność

Ponad 184 tys. uczniów z niepełnosprawnościami uczyło się w polskich szkołach w roku szkolnym 2016/17: w placówkach specjalnych (42 proc.), integracyjnych (19 proc.) i tych ogólnodostępnych (39 proc. – tu o 7 proc. więcej niż rok wcześniej).

29.01.2018

Czyta się kilka minut

Najwyższa Izba Kontroli podaje w nowym raporcie, że w ostatnich latach znacznie wzrosła w Polsce dostępność edukacji uczniów z niepełnosprawnościami razem z ich rówieśnikami w szkołach i przedszkolach najbliższych ich miejscu zamieszkania, a liczba uczniów z niepełnosprawnościami, którzy realizują edukację włączającą, zwiększa się. Jednak wyniki kontroli pokazują także ciemniejszą stronę tej rzeczywistości: aż w połowie ogólnodostępnych szkół i przedszkoli, w których kształcono uczniów z niepełnosprawnościami, nie było ku temu odpowiednich warunków.

Zbyt liczne klasy, brak doświadczenia i wiedzy dotyczącej organizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym, niewłaściwie zorganizowane zajęcia dodatkowe. Nieodpowiednie sale zajęciowe i bariery architektoniczne. Problemy z przydzielaniem uczniom odpowiedniej liczby godzin wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Braki w kadrach o odpowiednich kwalifikacjach – np. mimo wprowadzenia obowiązku zatrudnienia dodatkowej osoby współorganizującej naukę uczniów z autyzmem, nie zrobiono tego niemal w połowie placówek.

W raporcie czytamy, „że w ostatnich latach kwestii popularyzacji i dostępności edukacji włączającej nadawano ważne znaczenie”.

Oby coraz większe znaczenie nadawano także warunkom, w jakich ta edukacja się odbywa.©℗

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Dziennikarka i redaktorka. Kierowniczka Zespołu Wydawców serwisu internetowego „Tygodnika Powszechnego”. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureatka IV edycji Stypendium im. Leopolda Ungera dla młodych dziennikarzy. W „… więcej

Artykuł pochodzi z numeru Nr 6/2018