Sprostowanie

Sprostowanie Księdza Biskupa Andrzeja Jeża do tekstu pt. „Protokoły biskupa Jeża”.

27.05.2019

Czyta się kilka minut

 /
/

Bp Andrzej Jeż nadesłał sprostowanie do artykułu Zuzanny Radzik pt. „Protokoły biskupa Jeża” (link na Facebooku). Prawo Prasowe zabrania nam ustosunkowania się do sprostowania w momencie jego publikacji. Uczynimy to niebawem. Redakcja postanowiła skorzystać z pozostawionej nam przez księdza biskupa możliwości opublikowania także nadesłanego przezeń uzasadnienia do sprostowania.

SPROSTOWANIE

1. Nieścisła jest informacja, że cytowałem antysemicką fałszywkę z lat 30 XX w. Przywołałem wypowiedź, publikowaną i rozpowszechnianą w prasie początku XX wieku i zakładałem jej prawdziwość. Cytat ten miał obrazować wrogie nastawienie wobec Kościoła, z jakim musimy się liczyć w obecnych czasach.

2. Celem cytatu nie było „wybielanie” skandali pedofilskich i seksualnych w Kościele. W homilii wskazałem bowiem, że każdy grzech czy zło kapłana rani i smuci całą wspólnotę kapłańską i wspólnotę Kościoła.

Ksiądz Biskup Andrzej Jeż

UZASADNIENIE

W publikacji internetowej pt. „Protokoły Biskupa Jeża” z dnia 26 kwietnia 2019 r. dostępnej na profilu FB Tygodnika Powszechnego pojawiło się szereg informacji, które wymagają sprostowania.

1. Biskup tarnowski podczas wielkoczwartkowej homilii cytował antysemicką fałszywkę z lat 30. XX w.

2. Cytat miał dowodzić spisku przeciwko Kościołowi. Żydowskiego.

3. Słyszane w kontekście ostatniego roku i ujawnianych skandali pedofilskich i seksualnych w Kościele słowa te szokują jeszcze bardziej.

W tym miejscu wskazuję, iż z treści art. 31a ustawy prawo prasowe nie wynika konieczność wyjaśnienia przez zainteresowanego swojego punktu widzenia i powołania dowodów na okoliczność przytaczanych faktów, bowiem redaktor naczelny nie ma prawa odmówić sprostowania danej informacji na tej tylko podstawie, że wedle jego oceny fakty zawarte w informacji prasowej są prawdziwe. Niemniej jednak, w celu wykazania zasadności publikacji sprostowania przekazuję niniejsze uzasadnienie wniosku o sprostowanie.

Nieprawda, że cytowałem antysemicką fałszywkę dowodząc żydowskiego spisku. Wygłoszona przeze mnie homilia w dniu 18 kwietnia br., tj. w Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyżma, została poświęcona podejmowaniu misji kapłańskiej w mocy Ducha Świętego w zmieniających poprzez różne epoki realiach życia i działania Kościoła. W tym kontekście przywołałem cytat - treść, jaka ukazała się w przedwojennym tygodniku katolickim „Nasza Sprawa" (rok 1937, nr 5], a wcześniej została opublikowana m.in. przed I wojną światową w wychodzącej we Lwowie „Gazecie Kościelnej” (rok 1911, nr 40). Cytaty pochodziły z powszechnie dostępnych i opublikowanych źródeł m.in. z prasy lwowskiej. Przywołując ten cytat zakładałem jego prawdziwość. Nigdy nie powołałbym się na tekst, co do którego miałbym wiedzę, iż jest nieprawdziwy. Jednocześnie informuję, że zwróciłem się z prośbą o podjęcie kwerendy historycznej w tej materii. Bardzo istotne będzie dotarcie do wiarygodnych opracowań historycznych na ten temat i zapoznanie się z opiniami konkretnych historyków, którzy w sposób jak najbardziej rzetelny podejmują te zagadnienia.

Przywołując cytat - o którym mowa - absolutnie nie było moją intencją wprowadzanie kogokolwiek w błąd ani też obrażanie narodu żydowskiego. Pragnę zwrócić uwagę, iż w całym moim dotychczasowym dorobku kaznodziejskim, w homiliach i przemówieniach, nie ma jakiekolwiek wątków antysemickich.

Wykorzystany przeze mnie cytat - rozumiany w kontekście całej homilii - odnosił się do trudnych realiów prowadzenia misji Kościoła w świecie oraz pracy duszpasterskiej kapłanów, zarówno na początku XX wieku, jak i w obecnych czasach. Tak zresztą było od pierwszych wieków istnienia Kościoła. Cytat miał zatem służyć temu, by zobrazować, iż niezależnie od epoki, czasu, kontekstu kulturowego i społecznego, Kościół Chrystusowy i kapłaństwo Chrystusa, będą w jakiejś mierze musiały iść pod prąd tego świata, zawsze będą znakiem sprzeciwu, a nawet obiektem nienawiści i prześladowań. Zapowiedział to sam Chrystus: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. (...) Jeżeli Mnie prześladowali, to i was prześladować będą” (J 15, 18 i 20b). Zaznaczam, iż w żadnej mierze nie było moją intencją obwinianie za to jakiegoś konkretnego narodu.

Przywołany w homilii cytat nie był też jakąkolwiek próbą usprawiedliwiania przestępstw popełnionych przez niektórych duchownych wobec nieletnich, co wskazuje Państwa artykuł. W swojej homilii powiedziałem m.in.: „Rani nas i zasmuca każde zło, każdy grzech wewnątrz wspólnoty Kościoła i wewnątrz naszej wspólnoty kapłańskiej".

Należy zaznaczyć, iż powyższe twierdzenia, prostujące informacje zawarte w Państwa publikacji, są oparte na ustalonych i bezspornych faktach. Podkreślam, iż dla mnie - jako biskupa Diecezji Tarnowskiej, sprawa należytego informowania społeczeństwa i wiernych o moich działaniach i wypowiedziach jest szczególnie ważna.

Z uwagi na treść Państwa artykułu, bez wątpienia mam prawo określać się osobą zainteresowaną, zgodnie z art. 31a ust. 1 Prawa Prasowego.

W tym miejscu oświadczam, że zarówno treść niniejszego wniosku, jak również jego uzasadnienie nie jest tekstem sprostowania. Treść sprostowania sprecyzowana jest w odrębnym - dołączonym do wniosku piśmie - i jest sformułowana pogrubioną czcionką. Uzasadnienie zostało przedstawione jedynie w celu precyzyjnego wyjaśnienia mojego stanowiska odnośnie informacji i sugestii przekazanych w Państwa publikacji, wobec obostrzeń wynikających z przepisu art. 31a ustawy prawo prasowe, przy jednoczesnym zachowaniu rzeczowości i prawnie wymaganej objętości załączonego sprostowania, zgodnie z ustępem 6 wspomnianego artykułu.

Do uznania pozostawiam kwestie opublikowania również treści niniejszego wniosku wraz z jego uzasadnieniem.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
89,90 zł
© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]