Reklama

SŁOWNICZEK

SŁOWNICZEK

21.01.2013
Czyta się kilka minut
BFG, KNF, NBP, RPP
B

BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – ma za zadanie ochronę wkładów pieniężnych na rachunkach bankowych i udzielanie pomocy finansowej bankom, gdyby znalazły się w kłopotach, np. zaistniało ryzyko, że staną się niewypłacalne. W razie upadłości banku, w zakresie określonym w ustawie, Fundusz jest gwarantem tego, że nie utracimy pieniędzy, które zgromadzimy na rachunku bankowym. Obecnie limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jedną osobę wynosi równowartość 100 tys. euro. Ważne, że w przypadku rachunków wspólnych, np. współmałżonków, limit gwarancji dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku, czyli w sumie wynosi równowartość 200 tys. euro.

Banki objęte gwarancjami BFG można znaleźć na stronie internetowej www.bfg.pl. Składając depozyt albo kupując inny produkt bankowy, warto sprawdzić, czy jest on objęty ubezpieczeniem BFG. Bo na przykład nie są nim objęte tzw. poliso-lokaty, czyli lokaty bankowe połączone z ubezpieczeniem (są one objęte gwarancjami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego).

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego – kontroluje m.in. banki, banki spółdzielcze, a także rynki: kapitałowy, ubezpieczeniowy i emerytalny. Jej celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego. Komisja czuwa nad legalnością, bezpieczeństwem oraz prawidłowym funkcjonowaniem banków, jednocześnie zapewniając ochronę ich klientom. To KNF przestrzega banki przed ryzykownymi operacjami, wyznacza im bezpieczne standardy działania, ale też sprawdza, czy zachowują one bezpieczne proporcje między pozyskiwanymi od klientów depozytami a udzielanymi kredytami, a także czy gromadzą nakazane przez prawo rezerwy.

KNF umieszcza na swojej stronie internetowej informacje o tzw. ostrzeżeniach publicznych. Mają one zwrócić uwagę klientów na to, że niektóre firmy finansowe prowadzą działalność, choć nie mają zezwolenia KNF, a to wpływa na bezpieczeństwo powierzanych im pieniędzy.

NBP

Narodowy Bank Polski – pełni funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. Ma prawnie zagwarantowaną niezależność. Najważniejszym, konstytucyjnym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen i złotego. Bank centralny zarządza też rezerwami dewizowymi, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa. Dzięki swojej działalności emisyjnej zabezpiecza płynność obrotu gotówkowego. NBP ma wyłączne prawo emitowania złotego. Określa też wielkość emisji oraz moment wprowadzenia jej do obiegu.

NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, by zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilność tego sektora. Organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym. NBP jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo całego systemu bankowego. Prowadzi ponadto obsługę bankową budżetu państwa, rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji.

NBP upowszechnia też wiedzę ekonomiczną poprzez publikowanie i udostępnianie informacji na swojej stronie internetowej www.nbp.pl oraz poprzez działalność Portalu Edukacji Ekonomicznej.

RPP

Rada Polityki Pieniężnej – jest organem Narodowego Banku Polskiego. Rada pierwszej kadencji zaczęła działać w 1998 r. To RPP odpowiada za to, aby inflacja w Polsce była pod kontrolą, czyli kształtowała się na poziomie wyznaczonego celu inflacyjnego: 2,5 proc. plus minus jeden punkt procentowy. Rada ustala także założenia polityki pieniężnej państwa i decyduje o wysokości stóp procentowych NBP. Stopy procentowe są głównym narzędziem polityki monetarnej. Rada, podnosząc stopy procentowe, chce ograniczyć wzrost popytu, m.in. ograniczając dopływ kredytu do gospodarki. Obniża zaś stopy, gdy chce zwiększyć dopływ kredytu i równocześnie zmniejszyć koszt obsługi zaciągniętych kredytów. Rada także decyduje o poziomie rezerwy obowiązkowej banków.

Radę tworzy dziesięć osób, na jej czele stoi przewodniczący, którym jest prezes NBP, obecnie pełni tę funkcję prof. Marek Belka. Pozostałych dziewięciu przedstawicieli RPP wybiera – w równej liczbie – prezydent, Sejm i Senat.

Ten materiał jest bezpłatny, bo Fundacja Tygodnika Powszechnego troszczy się o promowanie czytelnictwa i niezależnych mediów. Wspierając ją, pomagasz zapewnić "Tygodnikowi" suwerenność, warunek rzetelnego i niezależnego dziennikarstwa. Przekaż swój datek:

Dodaj komentarz

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach komentarzy do Materiałów udostępnianych przez Usługodawcę.

Zapoznaj się z Regułami forum

Jeśli widzisz komentarz naruszający prawo lub dobre obyczaje, zgłoś go klikając w link "Zgłoś naruszenie" pod komentarzem.

Zaloguj się albo zarejestruj aby dodać komentarz

Newsletter

© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]