Śląscy biskupi walczą o niedzielę wolną od handlu

Takiego zaangażowania Kościoła instytucjonalnego w tworzenie prawa od czasów transformacji ustrojowej jeszcze nie było.

20.06.2016

Czyta się kilka minut

Ksiądz w kaplicy św. Barbary w centrum handlowym Silesia City Center, Katowice, grudzień 2005 r. / / FOT. KRZYSZTOF SZEWCZYK / FORUM
Ksiądz w kaplicy św. Barbary w centrum handlowym Silesia City Center, Katowice, grudzień 2005 r. / / FOT. KRZYSZTOF SZEWCZYK / FORUM

W kościołach Śląska i Zagłębia w ostatnią niedzielę został odczytany komunikat biskupów czterech diecezji: sosnowieckiej, opolskiej, gliwickiej i archidiecezji katowickiej, wzywający wiernych do wsparcia inicjatywy ustawodawczej zbierania podpisów pod społecznym projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Do komunikatu dołączono zarządzenie, co konkretnie mają zrobić duszpasterze: oprócz odczytania komunikatu na mszach 19 czerwca, powinni go zamieścić w gazetce parafialnej i na stronie internetowej; poczynając od niedzieli 26 czerwca mają umożliwić świeckim przeprowadzenie zbiórki podpisów przez udostępnienie pomieszczeń – „może nimi być kancelaria parafialna lub inne pomieszczenia parafialne”; podczas kolejnych niedziel „informację o zbiórce podpisów należy włączyć do ogłoszeń duszpasterskich, ze wskazaniem miejsca umożliwiającego wiernym złożenie podpisu na deklaracji poparcia”; a zebrane podpisy przesłać na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, który właśnie 2 czerwca zarejestrował się w Sejmie. Parafie mają na to niecałe 3 miesiące. 

Projekt ustawy przewiduje rozciągnięcie na niedziele przepisów, które obecnie regulują handel w święta państwowe. Otwarte byłyby apteki, stacje benzynowe, kioski z gazetami, pamiątkami i dewocjonaliami, kwiaciarnie, niewielkie sklepy na dworcach, w portach lotniczych, hotelach i szpitalach oraz sklepy prowadzone przez właścicieli będących osobami fizycznymi. W Wigilię Bożego Narodzenia oraz w Wielką Sobotę handel byłby dozwolony do godziny 14.00. Wyłączone z zakazu handlu byłyby dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia, niedziela przed Wielkanocą, ostatnia niedziela stycznia, czerwca i sierpnia oraz pierwsza niedziela lipca.

Warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Nie jest to akcja stricte polityczna – dotyczy ważnego społecznie problemu, który jest światopoglądowo neutralny. Argumenty przytoczone przez biskupów w komunikacie mogą trafić zarówno do zwolenników lewicy (ustawa dotyczy ok. 1,3 mln osób pracujących w niedzielę), jak i zwolenników prawicy (wolna niedziela wspomoże „budowanie wspólnoty religijnej i narodowej”). 

Ochrona niedzieli nie jest zresztą czymś wyjątkowym. „Wydaje się, że także my powinniśmy przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania podobne, jak w wielu nowoczesnych krajach Europy!” – argumentują biskupi. 

Choć inicjatorem akcji ustawodawczej jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, biskupi – wspierając zbieranie podpisów – nie zamierzają popierać żadnego konkretnego podmiotu politycznego. Nie jest to więc przykład sojuszu ołtarza z tronem – niezdrowego zarówno dla państwa, jak i dla Kościoła.

Dostrzegam jedno niebezpieczeństwo wiążące się z tym lokalnym zaangażowaniem. Śląski eksperyment z pewnością będzie uważnie obserwowany przez biskupów innych diecezji. Jeśli się powiedzie, a jest na to szansa, może zostać potraktowany jako wzorzec angażowania się Kościoła w sprawy publiczne. ©℗

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Kierownik działu Wiara w „Tygodniku Powszechnym”. Ur. 1966 r., absolwent Wydziału Mechanicznego AGH, studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Opracowanymi razem z… więcej

Artykuł pochodzi z numeru TP 26/2016