Reklama

Dominikan, długoletni duszpasterz akademicki. W PRL działacz opozycji antykomunistycznej. Laureat Medalu Świętego Jerzego. Na łamach „TP” dokonywał wnikliwej diagnozy sytuacji w polskim Kościele, stawiając trudne pytania niektórym biskupom. W Bibliotece Tygodnika Powszechnego ukazał się jego esej „Blask wolności” (Kraków, 2015 r.)

Artykuły

Fot. Grażyna Makara
15.01.2018
W Polsce umiera chrześcijaństwo. Wykorzeniają je gorliwi członkowie Kościoła. Biskupi milczą, niestety.
Ubiegłoroczna Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę, 7 stycznia 2017 r. / Fot. MAREK BARCZYNSKI / EASTNEWS
13.01.2018
Organizatorzy kibicowskich uroczystości na Jasnej Górze mogą nie zdawać sobie sprawy, że uczestnictwa w Eucharystii nie można pogodzić z agresywnym i nienawistnym zachowaniem, ale...
23.05.2017
Niżej publikujemy pełną wersję artykułu o. Ludwika Wiśniewskiego, który w wersji skróconej i zaktualizowanej ukazał się w TP 22/2017.
21.05.2017
Kiedy dzisiaj patrzę na ojczyznę i na Kościół w naszym kraju, cisną mi się słowa: Cóż ci się stało, Polsko, że zbudowałaś mury między twymi synami i córkami?
11.07.2016
Łączenie katolicyzmu z polskością przeszkadza nam w zajęciu godnego miejsca pośród pluralistycznych narodów Europy. To tylko jedna z chorób, które nasiliły się ostatnio w polskim Kościele.
04.07.2016
Nie ja jeden próbuję wskazać najważniejsze momenty, które tak dramatycznie podzieliły nasz naród. Ale jestem chyba jednym z pierwszych mówiących z wewnątrz Kościoła, którzy nie boją się...
07.04.2016
Uchylenie ustawy z 1993 roku, to zły pomysł, który przyniesie więcej szkody niż pożytku. To nie przysłuży się nienarodzonym!
26.12.2015
O. Ludwik Wiśniewski: Chrześcijaninem nie jest ten, który mówi, że nim jest, ale ten, który postępuje według zasad Ewangelii. Politycy chcą nas zaprząc do swojego rydwanu. Mądry Kościół...
23.02.2015
Naciskając na głowę państwa w sprawie konwencji antyprzemocowej, biskupi uderzają w konstytucyjną zasadę rozdziału Kościoła od państwa i niszczą pokój społeczny.
06.12.2014
Omawiane tu problemy dzielą nasze społeczeństwo i nasz Kościół. W Adwencie przyglądam się im jeszcze raz – z nadzieją, że pozwoli to skierować dyskusję na właściwe tory. Dziś ostatnia część...

Strony