Ryś: Dwie katedry przy ulicy Nadziei

Biskupi katolicki i anglikański razem głosili rekolekcje, razem publikowali książki, razem prowadzili duszpasterstwo akademickie i – razem ze swoimi studentami – wychodzili na ulice Liverpoolu, by posługiwać bezdomnym i ubogim.

28.05.2023

Czyta się kilka minut

Pomnik biskupów Shepparda i Worlocka w Liverpoolu / Wikipedia.org

Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś” (J 17, 20n).

Widziałem spełnioną tę modlitwę Pana Jezusa. Widziałem ją spełnioną w... Liverpoolu. Są tam dwie katedry: jedna anglikańska, druga katolicka. Katedrę anglikańską projektował katolik; katedrę katolicką – anglikanin. Są połączone jedną ulicą: Hope Street (ulica Nadziei).

W latach 80. i 90. ubiegłego wieku w katedrach tych posługiwali: jako biskup anglikański David Sheppard oraz Derek Worlock , arcybiskup katolicki. Razem głosili rekolekcje, razem publikowali książki, razem prowadzili duszpasterstwo akademickie i – razem ze swoimi studentami – wychodzili na ulice Liverpoolu, by posługiwać bezdomnym i ubogim. Razem przewodniczyli uroczystościom kościelnym, np. konsekrując kościoły.


Abp Grzegorz Ryś: Słowo Boże jest przerażone perspektywą powrotu do już odrzuconego grzechu. Bójmy się cofać z drogi już przebytej >>>>

Dziś w połowie Hope Street miasto postawiło im pomnik. Biskupi Sheppard i Worlock sportretowani zostali na dwóch skrzydłach otwartych drzwi. Rzeźbom towarzyszą liczne cytaty – niektóre wzięte z ich książek, ale większość z wycinków prasowych, które na bieżąco dokumentowały ich działalność. Jeden z nich zapamiętałem szczególnie: mówił, że posługa tych dwóch duchownych stanowiła w życiu Liverpoolu „zmianę i wyzwanie”. Ich „bycie jedno” przyniosło prawdziwą „zmianę” – w mieście, o którym wszyscy na Wyspach mówią: „trudne”.

Co stoi na przeszkodzie, aby Jezusowa modlitwa o jedność objawiła się w naszym życiu z równą siłą, by zaowocowała w naszym życiu równą determinacją dla ekumenizmu? By ten przestał być w naszym Kościele postawą opcjonalną (jest, to dobrze; nie ma – drugie dobrze). Co zrobić, byśmy potraktowali Jezusową modlitwę arcykapłańską jako słowo dyscyplinujące naszą codzienność ewangelizacyjną, a nie wyłącznie tydzień modlitw o jedność chrześcijan?

Niektórzy mówią, że nie mamy po temu domkniętych formuł teologicznych. Inni twierdzą, że nie mamy po temu odpowiednich i właściwych struktur. Oni też nie mieli. To nie struktur nam brakuje. Brakuje nam miłości.

Brakuje nam przekonania (równie głębokiego, co praktycznego), że my, wszyscy chrześcijanie, jesteśmy dla siebie wzajemnie siostrami i braćmi – że jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Taka jest perspektywa, którą otwiera nam Jezus, kończąc w Wieczerniku modlitwę arcykapłańską. Mówi: „Objawiłem im Twoje Imię”. Jakie Imię Boga objawia nam Jezus? Odpowiedź brzmi: „Ojciec”.

Ten, kto w Bogu odkrył Ojca, ten musi w innych chrześcijanach zobaczyć swoje siostry i braci. Ekumenizm nie sprowadza się do jedności strukturalnej (czyli zewnętrznej); jest najpierw jednością miłości. Wtedy też przynosi, jako owoc, skuteczną ewangelizację.©

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Kardynał nominat, arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007… więcej

Artykuł pochodzi z numeru Nr 23/2023

W druku ukazał się pod tytułem: Aby byli jedno