Kalendarium

1814 - 1890

16.02.2014

Czyta się kilka minut

Czesanie lnu na szczeci, Stare Bystre, pow. Nowy Targ, okres międzywojenny /
Czesanie lnu na szczeci, Stare Bystre, pow. Nowy Targ, okres międzywojenny /

1814
1814 r. – 22 lutego w Przysusze przychodzi na świat Oskar Kolberg.

W POLSCE
Po rocznym oblężeniu przez wojska prusko-rosyjskie kapituluje francuski garnizon twierdzy Głogów; kilka dni wcześniej do Paryża wkracza armia rosyjska. Koniec epoki napoleońskiej

NA ŚWIECIE
Rozpoczyna się Kongres wiedeński, w czasie którego ustalony zostanie polityczny porządek Europy na najbliższe kilkadziesiąt lat. Vuk Karadžić, późniejszy reformator języka serbskiego, wydaje „Srpske narodne pesme”, pierwszy tom zbioru serbskiej muzyki ludowej. Niektóre z pomieszczonych w nim pieśni Goethe porówna potem do Pieśni nad Pieśniami.
1815
Przy Uniwersytecie Jagiellońskim powstaje Towarzystwo Naukowe Krakowskie, z którym w późniejszych latach będzie współpracował Oskar Kolberg.
1830
Łukasz Gołębiowski publikuje w Warszawie książkę „Lud polski, jego zwyczaje i zabobony”.
1838
Ukazuje się pierwsze wydanie „Śpiewnika kościelnego” ks. Michała Marcina Mioduszewskiego.
1839
Fizyk Louis Jacques Daguerre demonstruje członkom Francuskiej Akademii Nauk dagerotypię – pierwszą technikę fotograficzną. Umożliwia ona tworzenie obrazów pozytywowych bezpośrednio na posrebrzanych płytkach z miedzi.
1842
Wobec trudności z drukiem w Warszawie, to w Poznaniu Oskar Kolberg publikuje pierwszy „poszyt” „Pieśni ludu polskiego” – opracowania utworów ludowych z akompaniamentem fortepianowym.

NA ŚWIECIE
W Stanach Zjednoczonych pierwszy zorganizowany konwój wozów, liczący około stu wozów, wyrusza tzw. szlakiem oregońskim na Dziki Zachód.

W POLSCE
„Życie snem” Franca Grillparzera oraz „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry inaugurują pierwszy sezon działalności Teatru Skarbkowskiego we Lwowie. Do czasu uzyskania przez Galicję autonomii w ramach Austro-Węgier, teatr będzie zobowiązany do wystawiania sztuk także w języku niemieckim.
1846
Rabacja galicyjska – antyszlacheckie wystąpienie chłopów, którzy w dużej mierze nie poparli rewolucji krakowskiej – przybiera postać pogromów ludności ziemiańskiej, w mniejszym stopniu także urzędników. Najbardziej znanym przywódcą chłopskich oddziałów jest Jakub Szela.
1849
W Paryżu umiera Fryderyk Chopin, w latach 20. XIX w. jeden z gości warszawskiego salonu państwa Kolbergów. Obok rozkochanej w muzyce fortepianowej matki Oskara Kolberga, to on był głównym źródłem kompozytorskich aspiracji ojca polskiej etnografii.
1857
Przełomowy rok dla naukowej działalności Kolberga. W Warszawie ukazują się „Pieśni ludu polskiego” – tom, który zawiera zbiór 400 ballad i melodii tanecznych bez opracowania harmonicznego (reedycja w ramach powojennego wydawnictwa Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga jako tom 1).

W POLSCE
Cztery lata po skonstruowaniu lampy naftowej, w Klęczanach koło Nowego Sącza Ignacy Łukasiewicz otwiera pierwszą na świecie rafinerię, w której produkowane będą: nafta, oleje smarne i asfalt.

NA ŚWIECIE
Francuski zecer Édouard-Léon Scott de Martinville opatentowuje tzw. fonautograf, pierwsze na świecie urządzenie do zapisu dźwięku. W tym samym roku rozpoczyna się druga wojna opiumowa między Chinami a Wielką Brytanią i Francją.
1865
Oskar Kolberg
publikuje monografię „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzka i tańca. Serya 1. Sandomierskie” – pierwszy z kilkudziesięciu tomów publikacji przedstawiającej kulturę ludową na ziemiach polskich.

W POLSCE
W ramach represji po powstaniu styczniowym władze carskie zsyłają setki Polaków – w tym przedstawicieli nauki i inteligencji – na Syberię. Jest wśród nich przyrodnik i lekarz Benedykt Dybowski, który w tym roku rozpoczyna badania jeziora Bajkał i jego fauny.

NA ŚWIECIE
Amerykańska Izba Reprezentantów przyjmuje 13. poprawkę do konstytucji kraju, która znosi niewolnictwo; w maju wojskom Unii poddają się ostatnie oddziały Konfederatów – kończy się wojna secesyjna.
1872
W Krakowie zostaje powołana Akademia Umiejętności.
Rozpoczyna się budowa transandyjskiej linii kolejowej wiodącej z Limy do Oroya – odcinek projektuje polski inżynier Ernest Malinowski.
1883
Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski – uczeni z Uniwersytetu Jagiellońskiego – dokonują skroplenia powietrza, tlenu, azotu i tlenku węgla metodą kaskadową.
1888
W Rochester w Stanach Zjednoczonych zostaje skonstruowany pierwszy aparat fotograficzny marki KODAK – łatwość robienia zdjęć w terenie związana z tym wynalazkiem została wkrótce doceniona przez antropologów.
1890
3 czerwca w Krakowie umiera Oskar Kolberg.

W POLSCE
Miesiąc po śmierci Kolberga na Wawelu zostaje pochowany Adam Mickiewicz.

NA ŚWIECIE
Dymisja Ottona von Bismarcka z urzędu kanclerza Rzeszy, początek polityki światowej ekspansji Niemiec (Weltpolitik).

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 08/2014

Artykuł pochodzi z dodatku „Wariacje Kolbergowskie