Dialog czy nawracanie

Amerykański episkopat daje zielone światło na prowadzenie misji wśród Żydów.

04.08.2009

Czyta się kilka minut

Opublikowana właśnie przez episkopat USA "Nota o niejednoznacznościach w »Refleksjach o Przymierzu i misji«" to krytyka dokumentu, który ukazał się w 2002 r. pod auspicjami Komitetu Spraw Ekumenicznych i Międzyreligijnych episkopatu i Narodowej Rady Synagog. Dziś episkopat nazywa "Refleksje..." jedynie wypowiedzią doradców i stwierdza, że niektóre sformułowania zawarte w tekście "mogą wprowadzać w błąd" oraz są "nie dość precyzyjne".

"Refleksje..." od razu spotkały się z krytyką, głównie za rezygnację z prowadzenia misji wobec Żydów i niewłaściwe ujęcie ewangelizacji, gdyż stwierdzały: "Pogłębiające się katolickie rozumienie wiecznego przymierza między Bogiem i ludem żydowskim (...) prowadzi do wniosku, że działalność na rzecz nawrócenia Żydów na chrześcijaństwo już dłużej jest nie do zaakceptowania w Kościele".

Choć "Refleksje..." - dowiadujemy się z "Noty..." - poprawnie przyjmują, że judaizm jest religią wyrastającą z Bożego objawienia, a o przymierzu Izraela z Bogiem świadczy Biblia, to jednak "mylące może być" stwierdzenie o "trwałej jakości tego przymierza", jeśli nie doda się do tego, że "dla katolików Jezus Chrystus, będąc wcielonym Synem Boga, wypełnia tak w historii, jak na końcu czasów tę szczególną relację, którą Bóg ustanowił z Izraelem".

Środowiska żydowskie w USA skrytykowały "Notę...", twierdząc, że - wbrew logice rozwoju relacji chrześcijańsko-żydowskich - daje on zielone światło dla prowadzenia misji wśród Żydów. Abraham Foxman z Ligi Przeciwko Zniesławieniu powiedział: "Dokument na pierwszy rzut oka przywraca koncepcję, że katolicy mogą posługiwać się dialogiem międzyreligijnym jako narzędziem zachęcania Żydów do przyjęcia chrześcijańskiego chrztu".

Ks. James Massa, dyrektor CEIA, tłumaczy: "W naszej dyskusji istotne jest pojęcie »świadectwa«. Jako katolicy zaangażowani w dialog prawdy, nie możemy nie dawać świadectwa Chrystusowi, który dla nas jest synonimem prawdy. Bez uznania naszej wdzięczności za Boże objawienie w Chrystusie nie możemy zasiadać do stołu [dialogu]".

Autorzy "Refleksji...", twierdząc, że misja wobec Żydów jest dziś nie do przyjęcia, oparli się na wypowiedziach papieży, głównie Jana Pawła II, który stwierdził, że Żydzi są "ludem Bożym nigdy nieodwołanego przez Boga Starego Przymierza" oraz że "religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz należy do jej wnętrza".

Dokument cytował też wypowiedź kard. Waltera Kaspera, przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem: "Kościół wierzy, że judaizm, tj. wierna odpowiedź ludu żydowskiego na nieodwołalne Boże Przymierze, jest dla nich zbawczy, bo Bóg jest wierny swoim obietnicom (...). Termin »misja« (...) wyraża nawracanie od fałszywych bogów i idoli do prawdziwego i jednego Boga, który objawił się w historii zbawienia z Jego wybranym ludem. Tak więc misja, w ścisłym sensie, nie może być używana w odniesieniu do Żydów, którzy wierzą w prawdziwego i jednego Boga".

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 32/2009