Reklama

Ładowanie...

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii, afiliowany w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ; kierownik Mathematical Cognition and Learning Lab UJ. Badacz poznania matematycznego, czyli tego jak ludzki umysł radzi sobie z liczbami i geometrią; interesuje się również pojęciowymi i metodologicznymi problemami nauk o poznaniu. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”, autor i współautor wielu publikacji, w tym książek „Wyjaśnić umysł” (CCPress 2013), „Umysł matematyczny” (CCPress 2014) i „Foundations of geometric cognition” (Routledge 2020) oraz artykułów w czasopismach naukowych, takich jak Psychological Research, Frontiers in Behavioral Neuroscience, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Psychology, Journal of Computational Neuroscience, Theory & Psychology, Foundations of Science, Scientific Reports. Współpracuje z działem naukowym „Tygodnika Powszechnego”. Więcej informacji na stronie www.hohol.pl.

Artykuły o osobie

25.09.2016
Dr Matusz Hohol w swoim wykładzie wskazuje, co neuronauka i teorie ewolucyjne mówią o moralności oraz jak ją rozumieją.

Artykuły

14.05.2023
Katrin Amunts, dyrektorka naukowa Human Brain Project, szuka Świętego Graala nauki. Chce dokładnie zmapować ludzki mózg i stworzyć jego cyfrową kopię.
20.02.2023
Teoria umysłu to zdolność do przypisywania innym osobom niewidocznych gołym okiem stanów umysłowych, takich jak cele, zamiary czy przekonania, umożliwiająca nam przewidywanie i wyjaśnianie...
29.08.2022
Psycholodzy mają kłopot: w ostatnich latach niezależne testy podważyły wyniki wielu podręcznikowych badań. Wstrząsnęło to m.in. przekonaniem, że ważną rolę w myśleniu odgrywa ciało.
01.11.2021
WYNIKI BADAŃ nad zachowaniem i aktywnością mózgu, świadczą o tym, że ludzie i inne zwierzęta potrafią spontanicznie rozróżniać zbiory przedmiotów, różniące się pod względem liczebności....
17.05.2021
Potrafimy fantazjować nawet o tym, co nigdy nie istniało, ale jednak wyobraźnia ma swoje ograniczenia. Zrozumienie ich natury wymagało od badaczy nie lada pomysłowości.
08.03.2021
Królowa nauk prowokuje do postawienia wielu pytań filozoficznych. W zmaganiach z nimi Michał Heller sformułował hipotezę matematyczności świata.
16.11.2020
14 listopada zmarł prof. Piotr Francuz, wieloletni wykładowca KUL, jeden z najbardziej oryginalnych i wszechstronnych polskich badaczy umysłu. Zachorował na COVID-19. Miał 60 lat.
07.09.2020
Pomimo mózgów niewielkich rozmiarów, niektóre gatunki owadów przejawiają wyrafinowane zdolności poznawcze i szeroki repertuar zachowań, jakich nie powstydziłyby się ssaki. Włączając w to...
28.10.2019
Potrzeba było kilku rewolucji w kognitywistyce, by zaczęto doceniać rolę, jaką w myśleniu odgrywa środowisko fizyczne i kulturowe.
13.06.2019
„Iliada” i „Odyseja, których autorstwo przypisuje się Homerowi, oraz „Elementy” Euklidesa to jedne z kluczowych dzieł, które ukształtowały naszą cywilizację. Choć należą one do różnych sfer...

Strony