Piotr Winkielman

Prof. Piotr Winkielman jest psychologiem, pracuje na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, gdzie kieruje Laboratorium Poznania Społecznego (strona internetowa Winkielman Lab). Wykłada również na University of Warwick w Wielkiej Brytanii oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalizuje się w psychologii oraz neuronauce poznawczej i społecznej. Przedmiotem jego badań są przede wszystkim związki emocji, poznania, ucieleśnienia i świadomości.