Ostatnie dni Jezusa

Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Niedziela

14.04.2014

Czyta się kilka minut

WIELKI CZWARTEK
Według świadectwa Ewangelii po przybyciu do Jerozolimy na tradycyjne święto Paschy, wspominające wyjście Izraelitów z Egiptu, Jezus spożywa Paschę w Wieczerniku, gdzie ustanawia Eucharystię, a według Ewangelii Jana umywa uczniom nogi. Po wieczerzy Jezus, przewidując swoje pojmanie, modli się w ogrodzie Getsemani, który znajduje się u podnóża Góry Oliwnej.
WIELKI PIĄTEK
Po pojmaniu odbywa się proces. Jezus jest przesłuchiwany w Sanhedrynie przez arcykapłana Kajfasza, przez rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata, a także przez Heroda Antypasa, tetrarchę Galilei. Upór starszyzny żydowskiej doprowadza do skazania Jezusa na śmierć przez ukrzyżowanie, choć Piłat nie dostrzega w więźniu zagrożenia dla publicznego ładu. Jezus zostaje ukrzyżowany w miejscu zwanym Golgota, a po skonaniu złożony zostaje w nowym grobie ofiarowanym przez członka Sanhedrynu Józefa z Arymatei.
WIELKA NIEDZIELA
Po sabacie wczesnym rankiem w pierwszym dniu tygodnia kobiety, które przyszły do grobu, chcąc namaścić ciało Jezusa, zastały odsunięty kamień i pusty grób. Rozpoczyna się nowa, popaschalna era w życiu młodej wspólnoty chrześcijańskiej.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 16/2014