Odpowiedź

1. Wacław Krupiński w przywołanym przeze mnie artykule („Nie-boska prowokacja w Starym Teatrze. Aktorzy odchodzą” z 22 listopada) pisał:

09.12.2013

Czyta się kilka minut

„Wiemy jednak nieoficjalnie, że [aktorzy, którzy odmówili udziału w inscenizacji »Nie-Boskiej«] nie chcieli brać udziału w spektaklu, który – wszystko na to wskazuje – jest wielką prowokacją, niemającą nic wspólnego z tekstem wieszcza” i dalej przytacza anonimowo zdanie aktora: „Ani raz nie pracowaliśmy z tekstem Krasińskiego, ale uczestniczyliśmy w kolejnych prowokacjach, z których miała się wyłonić teza o współodpowiedzialności narodu polskiego za antysemityzm”. Nie trzeba przenikliwej lektury – a Redaktor Marek Kęskrawiec okazał się uważnym czytelnikiem, przynajmniej mojego tekstu – aby wyciągnąć stąd wniosek, że „prowokacja”, o której pisze Krupiński, wiąże się z tematem antysemityzmu.

2. „Dziennik” wykorzystał – anonimowe – głosy aktorów Starego Teatru, które miały skompromitować reżysera Olivera Frljicia. Uważam, że „donos” jest odpowiednią nazwą dla tego typu artykułu.

3. Redaktor Kęskrawiec zarzuca mi, że nie napisałem o jego dezaprobacie dla formy protestu, jaka miała miejsce na spektaklu „Do Damaszku” Jana Klaty. Ja sądziłem, że nie pisząc o tym, byłem raczej łaskawy. Dezaprobatę Redaktora Kęskrawca trzeba wszak uznać za reakcję kogoś, kto dostrzegł opłakane skutki prowadzonej na łamach „Dziennika” kampanii przeciwko Klacie.

4. Z nazwisk, które Redaktor Kęskrawiec przytoczył, ja przywołałem tylko jedno: Jerzego Fedorowicza. To między innymi w kontekście jego wypowiedzi dla „Dziennika Polskiego” pisałem o „zaściankowym i zadufanym w sobie Krakowie”. Z chęcią powtarzam to raz jeszcze.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Krytyk teatralny, publicysta kulturalny „Tygodnika Powszechnego”, zastępca redaktora naczelnego „Didaskaliów”.

Artykuł pochodzi z numeru TP 50/2013