Biskupi zajęci sobą

O reformie prac Konferencji Episkopatu, ograniczeniu praw biskupów pomocniczych, roli biskupów seniorów i uporządkowaniu prawnym pracy Sekretariatu rozmawiali na Jasnej Górze 2 maja członkowie Rady Stałej i biskupi diecezjalni.

08.05.2007

Czyta się kilka minut

Obrady odbywały się w jasnogórskiej bibliotece klasztornej, za klauzurą, a więc bez dostępu dziennikarzy.

Najistotniejszą dla biskupów sprawą była gruntowna rewizja Statutu Konferencji Episkopatu. Obecny, uchwalony w 1996 r., zawiera niedopatrzenia. Pracująca od dwóch lat nad jego nowelizacją komisja abp. Tadeusza Gocłowskiego kieruje się przede wszystkim wskazówkami Stolicy Apostolskiej z dokumentu "Apostolos suos" z 1998 r. o pracy biskupów.

Według abp. Gocłowskiego główny problem polega na tym, że Statut przyznaje biskupom pomocniczym podczas zebrań plenarnych Episkopatu takie same prawo głosu co ordynariuszom. Tymczasem ich faktyczne kompetencje, szczególnie w kwestii finansowej i administracyjnej, są nieporównanie mniejsze. "To stwarza czasem poważne trudności" - powiedział metropolita gdański.

Rada Stała postanowiła rozwiązać problem przez utworzenie instytucji oddzielnych zebrań ordynariuszy. Sekretarz Episkopatu bp Piotr Libera wyjaśnił, że biskupi diecezjalni będą na nich podejmować wiążące decyzje w sprawach materialnych i wymagających zajęcia stanowiska przez Episkopat.

Zdecydowano, że Rada Stała Episkopatu zostanie rozszerzona. Dziś w jej skład wchodzą przewodniczący, zastępca i sekretarz KEP oraz 8 biskupów diecezjalnych. Dołączyć do nich mają Prymas Polski oraz ci kardynałowie, którzy są członkami Konferencji, a nie ukończyli 80 lat.

Omawiano też sytuację biskupów-seniorów, których liczba rośnie z roku na rok (ostatnio np. status ten uzyskał abp Stanisław Wielgus). Biorą oni udział w obradach Episkopatu, ale bez prawa głosu, mogą też wspomagać głosem doradczym komisje, rady i zespoły Konferencji. Mimo głosów wzywających do wykorzystania długoletniego doświadczenia seniorów Rada Stała nie zdecydowała się na żadne zmiany w tym zakresie.

W propozycji znowelizowanego Statutu sprecyzowano rolę Sekretariatu Episkopatu. Ma być on organem wykonawczym Konferencji Episkopatu, działającym pod bezpośrednim kierownictwem KEP.

Towarzyszący Radzie Stałej biskupi die­cezjalni wstępnie przyjęli dyskutowane poprawki. W październiku grupa abp. Gocłowskiego przedstawi je na zebraniu plenarnym Episkopatu. Jeśli zostaną przyjęte, ostatnim krokiem do nowelizacji Statutu będzie akceptacja Papieża.

W czasie posiedzenia na Jasnej Górze biskupi wysłuchali relacji sekretarza Episkopatu z prac kościelnej i rządowej komisji konkordatowej. Ostatnim ich efektem było zwolnienie wykładowców uczelni kościelnych z obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych (warto wspomnieć, że 30 kwietnia rektor Papieskiej Akademii Teologicznej ks. Jan Dyduch poinformował o przesłaniu do IPN oświadczeń lustracyjnych wszystkich pracowników: "To znak solidarności z innymi uczelniami" - oznajmił).

Sekretarz poinformował również, że zajmująca się sprawami współpracy księży z tajnymi służbami PRL Kościelna Komisja Historyczna prawdopodobnie nie zakończy działalności w ustalonym wcześniej terminie 31 października ze względu na utrudnianie jej prac przez IPN. Instytut nie przekazuje Komisji wszystkich potrzebnych dokumentów.

3 maja w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski zgromadzeni biskupi koncelebrowali Eucharystię na Wałach Jasnogórskich.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Dziennikarz działu „Wiara”, zajmujący się również tematami historycznymi oraz dotyczącymi zdrowia. Z  „Tygodnikiem Powszechnym” związany od 2007 roku. Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dziennikarstwo w Wyższej Szkole Europejskiej im… więcej

Artykuł pochodzi z numeru TP 19/2007