Reklama

Wydanie specjalne "Polska Żydowska"

Literaturoznawca, eseista, poeta, tłumacz. Były rektor Uniwersytetu Śląskiego. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Prezydium Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” PAN, Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Laureat nagrody „Lux ex Silesia” (2002), Literackiej Nagrody „Solidarności” (2003) za całokształt twórczości.

Artykuły

03.04.2015
Obie strony sporu nie pozwalają na uszanowanie ofiar katastrofy smoleńskiej i blokują szansę na odmianę życia publicznego. Tragiczna śmierć Prezydenta i jego towarzyszy wciąż nie może stać...
06.10.2014
Tadeusz Sławek, filozof: Jeżeli czynimy z uczuć sprawę publiczną, to mieszamy porządki: przenosimy je do sfery, która z natury nie toleruje tajemnic. Uczucia rozgrywane publicznie stają się...
17.05.2014
U Szekspira sprzyjający nam los jest zdradliwy i nie wolno mu ufać. Nie wolno też ufać mowie, bowiem los jest niemy: obdarzony głosem zaczyna kłamać i wodzić na manowce.
04.01.2014
Powodem samozadowolenia chrześcijan, a tym samym powolnego zaniku duchowej energii Kościoła, jest zanik dyspozycji do zadawania pytań. Czytajcie Turowicza.
18.11.2013
Gest Tadeusza Mazowieckiego był przejawem wolności zwycięskiej, lecz nie triumfalistycznej, ogłaszał „zwyciężyliśmy”, lecz nie deklarował „przegraliście”.
15.07.2013
W niezwykłej książce Zbigniewa Mikołejki pojawia się Bóg, który jest nadzieją człowieka. Lecz pamiętajmy – jest to Bóg, który zawisł na drzewie.
26.11.2012
Wyrazisty jest nie ten, kto daje wyraz wyłącznie sobie, lecz ten, kto pomaga innym znaleźć wyraz dla nich samych.
17.07.2012
Polityka edukacyjna i naukowa zmierza do tego, by jej wynikiem była jednostka zawsze pogodzona i bezkrytycznie dopasowana do świata. Tymczasem uniwersytet i jego sposób kształcenia winny...
06.02.2012
Choroba umieszcza człowieka na bezludnej wyspie, położonej z dala od ruchliwych, handlowych szlaków. Cierpi się w samotności.
06.12.2011
W tekstach ks. Adama Bonieckiego znajdziemy próbę uświęcenia codziennego świata powszedniego. Czy aby w wirze i zamęcie wokół ciemnych dziur sklepów i handlowych galerii nie kryje się...

Strony