Reklama

Literaturoznawca, eseista, poeta, tłumacz. Były rektor Uniwersytetu Śląskiego. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Prezydium Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” PAN, Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Laureat nagrody „Lux ex Silesia” (2002), Literackiej Nagrody „Solidarności” (2003) za całokształt twórczości.

Artykuły

Fot. Angelo Carconi / EPA / PAP
24.07.2016
Swoimi gestami papież wzywa ludzi, by otwarli oczy i zobaczyli świat na nowo. To chrześcijaństwo uśmiechu, wyjścia poza mury wszelkiej swojskości.
12.03.2016
Zadaniem polityki obywatelskiej jest stworzenie przestrzeni, w której władza mogłaby się pohamować. Jeżeli nie zechce, trzeba ją do tego zmusić.
Marsz KOD
27.02.2016
Doktryna i praktyka PiS zasadza się na przeświadczeniu, że dobrym obywatelem jest ten, kto pozbawiony jest poczucia obywatelstwa.
08.12.2015
Wątpliwe ułaskawienia, nocne zaprzysiężenia, teza o wyższości dobra narodu nad prawem – oto drogowskazy ku złej polityce.
25.05.2015
Wybieram, bo nienawidzę. Wybieram z zamierzeniem wzięcia odwetu za to, co minione. Ale wówczas mój wybór nie ma nic wspólnego z kreowaniem przyszłości.
03.04.2015
Obie strony sporu nie pozwalają na uszanowanie ofiar katastrofy smoleńskiej i blokują szansę na odmianę życia publicznego. Tragiczna śmierć Prezydenta i jego towarzyszy wciąż nie może stać...
06.10.2014
Tadeusz Sławek, filozof: Jeżeli czynimy z uczuć sprawę publiczną, to mieszamy porządki: przenosimy je do sfery, która z natury nie toleruje tajemnic. Uczucia rozgrywane publicznie stają się...
17.05.2014
U Szekspira sprzyjający nam los jest zdradliwy i nie wolno mu ufać. Nie wolno też ufać mowie, bowiem los jest niemy: obdarzony głosem zaczyna kłamać i wodzić na manowce.
04.01.2014
Powodem samozadowolenia chrześcijan, a tym samym powolnego zaniku duchowej energii Kościoła, jest zanik dyspozycji do zadawania pytań. Czytajcie Turowicza.
18.11.2013
Gest Tadeusza Mazowieckiego był przejawem wolności zwycięskiej, lecz nie triumfalistycznej, ogłaszał „zwyciężyliśmy”, lecz nie deklarował „przegraliście”.

Strony