Abp Grzegorz Ryś: Jaki kult jest fałszywy?

Po pierwsze taki, który unieważnia wrażliwość, myślenie i działanie misyjne. Po drugie taki, który swoimi „ekscesami” ma zagłuszyć wyrzuty sumienia i moc Bożego Słowa.

21.11.2022

Czyta się kilka minut

Fot. Grażyna Makara /
Fot. Grażyna Makara /

„Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców” – wydarzenie przywołane niedawno przez liturgię (zob. Łk 19, 45-46). Jezus dokonuje bardzo mocnego gestu i natychmiast go objaśnia przy pomocy Słowa Bożego – zaczerpniętego z dwóch ksiąg prorockich.

Pierwszy cytat pochodzi od Izajasza (zob. Iz 56, 7): „Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”. Kluczowe jest tu określenie: „dla wszystkich narodów”. 56 rozdział Izajasza jest bowiem wielką obietnicą nie dla Izraela, lecz dla pogan. Jest proroctwem o poganach, którzy będą włączeni w lud Boży i dopuszczeni do świątynnego kultu. Właśnie tak! Wracającym z wygnania babilońskiego i zgromadzonym w odbudowanej świątyni Żydom Bóg zapowiada przez proroka: „Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni” (Iz 56, 8).


PRZECZYTAJ TAKŻE:

Każdy tekst Biblii trzeba czytać w kontekście – najlepiej w kontekście całej Biblii. Wyrwanym z kontekstu zdaniem Pisma można wytłumaczyć wszystko – aż po karykaturę biblijnego przesłania >>>>


Tymczasem, cały ów „pobożny – przedpaschalny handel” odbywał się w czasach Jezusa w części świątyni zwanej dziedzińcem pogan. Tak więc jedyne miejsce przeznaczone poganom – „otwarte” na ich obecność i modlitwę – zostało zagarnięte na potrzeby izraelskiego kultu. Dziedziniec pogan został zabrany poganom.
Myślenie w kategoriach otwartości i misji, wyjścia ku innym i ich zaproszenia zostało wyparte i przejęte przez „fabrykę pobożności”. Pobożności – trzeba dodać – również rozchwianej w proporcjach ważności. Cytat Izajaszowy mówi bowiem wyraźnie o pierwszeństwie modlitwy przed ofiarą. W świecie „produkcji ofiar”
nie ma czasu na rozmowę z Panem.

Drugi cytat jest z Jeremiasza (zob. Jr 7, 11): „Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia?”. I znów warto poszerzyć kontekst; prorok mówi: „Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami. A potem przychodzicie i stajecie przede Mną w tym domu (...) i mówicie: Jesteśmy bezpieczni (...) Czy może jaskinią zbójców stał się ten dom?”.

Cały 7 rozdział Jeremiasza zapowiada wyrzucenie Żydów ze świątyni – Pan odrzuca sprawowany przez nich kult, skoro jest on jedynie zapłatą mającą zakryć ich niemoralne czyny. Został zdegenerowany do roli gwaranta (przecież fałszywego!) poczucia bezpieczeństwa.

Możemy powiedzieć: Jezus oczyszcza świątynię z fałszywego kultu. Jaki kult jest fałszywy? Po pierwsze taki, który unieważnia wrażliwość, myślenie i działanie misyjne. Po drugie taki, który swoimi „ekscesami” ma zagłuszyć wyrzuty sumienia i moc Bożego Słowa słuchanego w osobistej modlitwie.©

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Kardynał nominat, arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007… więcej

Artykuł pochodzi z numeru Nr 48/2022

W druku ukazał się pod tytułem: Oczyszczenie kultu