Książki w Instytucie

W ciągu 30 lat działania Instytutu powstało kilka serii wydawniczych, które zapewniają ciągłość badań i publikacji naukowych – niektóre liczą już po kilkadziesiąt tomów.

20.12.2023

Czyta się kilka minut

Niemiecki Instytut Historyczny // materiały prasowe
Niemiecki Instytut Historyczny // materiały prasowe

Pierwsza z nich, niemieckojęzyczna seria „Quellen und Studien” [Źródła i studia] ukazuje się w wydawnictwie Harrassowitz w Wiesbaden. Inicjacyjny tom został opublikowany w 1995 roku pod redakcją dr Almut Bues, wówczas pracowniczki naukowej Instytutu. Zatytułowany był „Eine schwierige Erbschaft. Die Verhandlungen nach dem Tode Herzog Jakobs von Kurland 1682/83" [Trudne dziedzictwo. Negocjacje po śmierci księcia Jakuba z Kurlandii w 1682/83 r.]. Publikacja ta była pod wieloma względami programowa, z uwagi na treść, poświęconą zagadnieniom i problemom przednowoczesnej historii Europy Środkowo-Wschodniej. W pierwszych latach istnienia tej serii ukazało się również kilka tomów poświęconych zagadnieniom historii XIX i pierwszej połowy XX wieku. W 2010 roku ówczesny redaktor prowadzący, prof. dr Eduard Mühle zawężył jej profil – od tamtego czasu pod szyldem „Quellen und Studien” publikowane są wyłącznie prace dotyczące historii średniowiecza i okresu wczesnonowożytnego. Jako ostatni ukazał się tom 40., zatytułowany „>Space< as a Category for the Research of the History of Jews in Poland-Lithuania 1500–1900[„Przestrzeń” jako kategoria badań nad historią Żydów w Polsce-Litwie 1500-1900], w którym redaktorki Maria Ciesla i Ruth Leiserowitz zebrały wyniki konferencji zorganizowanej w POLIN.

materiały prasowe

W drugiej serii, adresowanej przede wszystkim do niemieckich naukowców, publikowane są wyniki badań nad historią współczesną. Ukazuje się ona w wydawnictwie Fibre w Osnabrück i zatytułowana jest Einzelveröffentlichungen" [Pojedyncze publikacje]. Ponadto NIH wydaje dwie równoległe serie: polskojęzyczną „Klio w Niemczech” oraz niemieckojęzyczną „Klio in Polen”. Odgrywają one szczególną rolę w obustronnym transferze wiedzy. „Klio in Polen” również ukazuje się w wydawnictwie Fibre, natomiast wydawca „Klio w Niemczech” kilkakrotnie się zmieniał. Obecnie książki tej serii wydawane są przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR w Warszawie. Prace publikowane w obu seriach „Klio…” nie są nastawione na sukces komercyjny. Mają przede wszystkim wprowadzać i popularyzować istotne, a zarazem nieznane wcześniej wyniki badań kultury naukowej sąsiedniego kraju.

materiały prasowe

Polscy czytelnicy mogli niedawno zapoznać się z pracami Pavla Kolářa „Poststalinizm. Ideologia i utopia epoki” oraz Franka Böscha „Media a przemiany historyczne. Od druku do internetu”. Z kolei niemieccy czytelnicy zapoznali się m.in. z pracami Karola Modzelewskiego, Marcina Zaremby, Tomasza Kizwaltera, Jerzego Kłoczowskiego, Hanny Zaremskiej, Moniki Polit, Andrzeja Ledera i Jacka Staszewskiego.

Najnowsza seria współwydawana przez NIH ukazuje się w języku angielskim i nosi tytuł „Poland: Transnational Histories”. Redaktorzy: Maciej Górny (IH PAN) i Maciej Janowski (IH PAN), Catherine Gousseff (Collège de France), Keely Stauter-Halstead (University of Illinois Chicago), Miloš Řezník (NIH) i Magdalena Saryusz-Wolska (NIH) mają przedstawiać oryginalne badania nad zmianami i mobilnością w historii Polski. Proponują spojrzenie z szerszej perspektywy, uwzględniając też wydarzenia poza jej granicami. Badania, które prezentowane są w tej serii, prezentują złożoność i transnarodowe uwikłania polskiej historii jako regułę, a nie wyjątek. Autorzy przyglądają się odbiciom zjawisk polskiej historii na poziomie globalnym, a także wpływom globalnych trendów na wewnętrzne wydarzenia w Polsce. Drugi tom, napisany przez Ralucę Goleșteanu-Jacobs, właśnie się ukazał i nosi tytuł „Habsburg Galicia and the Romanian Kingdom. Sociocultural Development, 1866–1914 [Habsburska Galicja i Królestwo Rumunii. Rozwój społeczno-kulturowy, 1866-1914].

Wszystkie wymienione tytuły, a także wiele innych, można przeglądać w bibliotece NIH, która jest codziennie publicznie dostępna. Dodatkowo wiele starszych tomów dostępnych jest bezpłatnie online. 

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
89,90 zł
© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]

Artykuł pochodzi z numeru Nr 52-53/2023