Kronika religijna (6-12 II)

STOLICA APOSTOLSKA
 • "Każde życie zasługuje i wymaga stałej obrony i wspierania" - powiedział Benedykt XVI w rozważaniach przed niedzielną modlitwą "Anioł Pański" (5 lutego). "Dobrze wiemy, że prawdzie tej grozi często sprzeciw hedonizmu w tzw. społeczeństwach dobrobytu: życie jest sławione, jak długo sprawia przyjemność, panuje jednak tendencja, by nie szanować go już, kiedy jest chore bądź kalekie. Jeśli jednak za punkt wyjścia weźmie się głęboką miłość do każdej osoby, możliwa jest praktyka skutecznych form służenia życiu, zarówno temu, które ma się narodzić, jak i temu, które naznaczone jest marginalizacją czy cierpieniem".
 • "Bez Jezusa wolność człowieka traci orientację, gdyż bez znajomości prawdy ulega wynaturzeniu, izoluje się i sprowadza do jałowej samowoli" - ostrzegł Papież podczas audiencji dla uczestników plenarnych obrad Kongregacji Nauki Wiary. Z Jezusem "wolność odnajduje siebie samą, uznaje, że została stworzona, by czynić dobro, i znajduje wyraz w uczynkach i postawie miłości". Papież wspomniał przy tym o dialogu religii i nauki, który "umożliwia nie tylko ukazanie dzisiejszemu człowiekowi w sposób skuteczny i przekonujący racjonalności wiary w Boga, ale także pokazuje, że w Jezusie Chrystusie leży ostateczne spełnienie wszelkiego autentycznego ludzkiego dążenia. W tym sensie poważny wysiłek ewangelizacyjny nie może pomijać pytań, jakie przynoszą także dzisiejsze odkrycia naukowe i rozważania filozoficzne".
 • Środowa audiencja generalna: Papież rozważał drugą część Psalmu 145. "Psalmista kieruje swą uwagę na miłość, którą Pan obdarza w sposób szczególny biednego i słabego. Majestat Boży nie jest zatem oderwany i wyniosły, jak może się często zdarzać w pełnieniu ludzkiej władzy. Bóg wyraża swą królewskość pochylając się nad stworzeniami najbardziej kruchymi i bezbronnymi" - zaznaczył Benedykt XVI.
 • Krakowski etap procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II zakończy się uroczystą sesją trybunału rogatoryjnego na Wawelu, w przeddzień rocznicy śmierci Papieża - poinformował bp Tadeusz Pieronek (przewodniczący trybunału).

Benedykt XVI przyjął na audiencji Laurę Bush (9 lutego). Podczas rozmowy Papież wyraził zaniepokojenie falą przemocy po publikacji karykatur Mahometa - ujawniła małżonka prezydenta USA (na zdjęciu z córką Barbarą).

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE...

 • Diecezja Rzymu zamierza rozpocząć proces beatyfikacyjny ks. Andrei Santoro, misjonarza zastrzelonego w Turcji - poinformował wikariusz papieski dla diecezji, kard. Camillo Ruini, podczas pogrzebu kapłana. Kardynał wyraził "głębokie przekonanie, że w ofierze ks. Andrei dostrzec można wszystkie elementy chrześcijańskiego męczeństwa". Ks. Santoro (61 lat) zginął 5 lutego, tuż po Mszy, którą odprawił w kościele Matki Bożej z Trapezuntu w tymże mieście położonym nad Morzem Czarnym. Komentatorzy łączą zabójstwo z falą zamieszek po opublikowaniu przez media zachodnie karykatur Mahometa. W ostatnich dniach zginęło jeszcze dwóch katolickich kapłanów: w archidiecezji Huambo (Angola) zastrzelono 80-letniego portugalskiego misjonarza o. José Alfonso Moreirę, zaś na drodze do stolicy Burundi zginął 59-letni jezuita, o. Élie Komy.
 • Podczas zimowych igrzysk olimpijskich rozdaje się w hotelach Ewangelię św. Marka. To jedna z inicjatyw ewangelizacyjnych włoskiego Kościoła katolickiego. W trzech wioskach olimpijskich (Turyn, Pinerolo i Susy) otwarto kaplice ekumeniczne, w których odprawia się nabożeństwa w dwudziestu językach.

...I W POLSCE

 • Działalność polityczna jest zarezerwowana jedynie dla świeckich - przypomniał księżom bp Wiktor Skworc, ordynariusz tarnowski, w dokumencie "Kapłan a sprawy polityczno-społeczne": "Kościół hierarchiczny nie angażuje się bezpośrednio w działalność polityczną, nie należy to do jego misji, lecz musi i powinien zająć się polityką rozumianą jako troska o dobro wspólne", nawet gdyby opinia publiczna odczytywała jego działania jako "wtrącanie się do polityki". Kościół ma zatem "prawo i obowiązek reagować na wydarzenia i sytuacje polityczne, oskarżać oraz potępiać niesprawiedliwość i przemoc, bronić pokrzywdzonych i uciemiężonych, domagać się sprawiedliwości, poszanowania godności i praw człowieka". Gdy jednak w grę wchodzą decyzje czysto partyjne, hierarchia pragnie pozostać apolityczna: "Jakie by nie były nieszczęścia i cierpienia nękające człowieka, Kościół stara mu się pomóc nie za pośrednictwem przemocy, gier i systemów politycznych, ale poprzez głoszenie prawdy na temat człowieka i ludzkości". Księża muszą zachować dystans wobec partii politycznych, ponieważ "mają być przede wszystkim blisko człowieka, a ich podstawowym obowiązkiem jest głoszenie Ewangelii". Bp Skworc zaznaczył, że Kodeks Prawa Kanonicznego zakazuje księżom zajmowania się polityką partyjną, stronniczą. Kapłan nie może być "aktywistą stronnictwa politycznego".
 • Zmiana hasła pielgrzymki Benedykta XVI do Polski. Po konsultacjach z Watykanem motto brzmi: "Trwajcie mocni w wierze" (poprzednio zapowiadano: "Bądźcie mocni wiarą"). Papież przyjedzie do Polski w czwartek 25 maja. Odwiedzi Warszawę, Częstochowę, Kraków, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Oświęcim. W niedzielę 28 maja odleci do Rzymu z lotniska Balice.
 • "Pokolenie JP2" jako zastrzeżony znak towarowy? Na taki pomysł wpadła poznańska spółka, która od maja 2005 r. sprzedaje na portalu Allegro bransoletki z tym napisem. Właściciele spółki wystąpili do Urzędu Patentowego o wyłączność na używanie hasła "Pokolenie JP2", które chcą umieszczać na dezodorantach, torbach plażowych, portfelach, kartach do gry, odzieży, napojach.
 • Paulini i Episkopat protestują przeciw desakralizacji wizerunku Maryi na okładce pisma "Machina". Pierwsza strona numeru zerowego pisma, wznowionego po kilku latach przerwy, przedstawia twarz piosenkarki Madonny w sukni Matki Boskiej Częstochowskiej. Mimo zapewnień redaktorów "Machiny", że nie było ich intencją obrażenie wierzących, "publikacja ta lekceważy wrażliwość religijną tych, którzy czczą Maryję" - głosi oświadczenie rzecznika Episkopatu  ks. Józefa Klocha (10 lutego). Stanowisko zajęła także Rada Etyki Mediów: "Naruszone zostały zasady Karty Etycznej Mediów o szacunku i tolerancji oraz pierwszeństwie dobra odbiorcy". Z kolei paulini przypomnieli o zamieszkach, jakie wybuchły po opublikowaniu karykatur Mahometa: "W kontekście współczesnych wydarzeń taką obraźliwą wobec uczuć religijnych wielu obywateli reklamę, jak i przeprowadzanie tego typu kampanii medialnej odczytujemy jako formę prowokacji".  Z promowania się na łamach pisma zrezygnowało kilku reklamodawców; protestują także internauci. "Ten kolaż miał pokazywać, że w kulturze masowej nie ma żadnych świętości"  - broni się naczelny "Machiny", Piotr Metz.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 08/2006