Kronika religijna 13/2008

Teolog dysydent

"Jestem lojalnym teologiem katolickim" - powiedział ks. prof. Hans Küng, najsłynniejszy teolog dysydent w Kościele katolickim. W 1979 r. Watykan pozbawił go prawa nauczania teologii katolickiej m.in. za negowanie dogmatu o nieomylności papieża. Z okazji 80. urodzin teologa bp Gebhard Fürst, odpowiedzialny za media w niemieckim episkopacie, napisał do niego list. Wyraził mu wdzięczność za "teologiczną pracę u podstaw", szczególnie na polu ekumenii i dialogu międzyreligijnego. Wspomniał też "o konfliktach przeszłości", podkreślając, że jest zawsze otwarty na dyskusje o nich.

STOLICA APOSTOLSKA

Chrzest muzułmanina

Podczas Wigilii Paschalnej Benedykt XVI ochrzcił siedmioro dorosłych osób, w tym wychowanego w islamie Egipcjanina. 55-letni Magdi Allam jest zastępcą redaktora naczelnego włoskiego dziennika "Corriere della Sera". Studiował we Włoszech. Po zamachach z 11 września 2001 r. dał się poznać jako zagorzały przeciwnik fundamentalizmu islamskiego, który krytykował z pozycji muzułmańskich. W 2006 r. Allam wydał głośną książkę "Ja kocham Włochy, ale czy Włosi je kochają?", w której wystąpił w obronie kultury i tradycji Italii. Z powodu jego wypowiedzi radykalne organizacje islamskie wydały na niego wyrok śmierci (od 5 lat porusza się z policyjną ochroną). "Cud zmartwychwstania Chrystusa rozpromienił moją duszę, uwalniając ją od mroków przepowiadania, w którym nienawiść i nietolerancja w stosunku do »innego«, potępionego bezkrytycznie jako »nieprzyjaciel«, biorą górę nad miłością i poszanowaniem »bliźniego«, który jest zawsze i w każdym razie »osobą«" - napisał dzień po przyjęciu chrztu na czołówce "Corriere della Sera" (zob. niżej komentarz Artura Sporniaka).

Apel o pokój w Tybecie

Do modlitwy o pokój w Tybecie wezwał Papież podczas środowej audiencji ogólnej (19 marca). "Moje serce ojca odczuwa smutek i ból w obliczu cierpienia tak wielu osób. Tajemnica męki i śmierci Jezusa, którą przeżywamy na nowo w Wielkim Tygodniu, pozwala nam być szczególnie wrażliwymi na ich sytuację. Przemocą nie rozwiązuje się problemów, tylko się je pogarsza. Wzywam was, byście przyłączyli się do mej modlitwy. Prośmy Boga wszechmogącego, źródło światłości, aby oświecił umysły wszystkich i obdarzył każdego odwagą wyboru drogi dialogu i tolerancji" - powiedział Benedykt XVI (zob. komentarz Macieja Müllera na str. 6).

Jan Paweł II i św. Faustyna...

...znaleźli się wśród patronów Światowych Dni Młodzieży w Sydney. "Zwracaliśmy przede wszystkim uwagę na to, kto może inspirować młodych ludzi" - stwierdził koordynator ŚDM, biskup pomocniczy Sydney Anthony Fisher. Dodał, że na ich przykładzie młodzież powinna poznać, iż "zwyczajni ludzie dzięki Duchowi Chrystusa zdolni są do nadzwyczajnych rzeczy". Wśród patronów ŚDM są też: bł. Matka Teresa z Kalkuty, św. Teresa z Lisieux, św. Maria Goretti oraz Australijka, bł. Mary MacKillop. Światowe Dni Młodzieży odbędą się 15-20 lipca w Sydney z udziałem Benedykta XVI.

ŚWIAT

Pusty grób w Jerozolimie

Liturgii rezurekcyjnej w Bazylice Zmartwychwstania w Jerozolimie przewodniczył łaciński patriarcha tego miasta abp Michel Sabbah, który czynił to ostatni raz przed przejściem na emeryturę. Ołtarz ustawiono przed Kaplicą Bożego Grobu. Wśród uczestników liturgii był także następca abp. Sabbata abp Fuad Twal i liczni duchowni, a na honorowych miejscach zasiedli przedstawiciele Kościoła prawosławnego i ormiańskiego. "Pusty grób - powiedział w homilii patriarcha - jest świadkiem naszej wiary, świadectwem miłości Boga do całej ludzkości. (...) Jako świadkowie zmartwychwstania mamy nieść światło nadziei, mimo wszelkich przejawów zła, które rujnują tę ziemię".

Rabini oskarżają papieża

"Benedykt XVI pozwala na szerzenie w Kościele katolickim tendencji antysemickich, czego przykładem jest odmowa usunięcia modlitwy o nawrócenie Żydów z Mszy trydenckiej" - stwierdził rabin Berlina Walter Homolka. Z kolei Salomon Korn, wiceprzewodniczący Centralnej Rady Żydów Niemieckich, podkreślił, że w relacjach katolicko-żydowskich mamy do czynienia z cofnięciem się do czasów sprzed Soboru Watykańskiego II. W odpowiedzi kard. Walter Kasper, przewodniczący watykańskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem, stwierdził na łamach dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung", że rozumie irytację rabinów, podkreślił jednak, że trzeba odróżnić "świadectwo wiary" od "zinstytucjonalizowanej działalności misyjnej skierowanej do nich", której nie ma po stronie katolickiej.

Kościoły przeciw wojnie w Iraku

Wojna w Iraku to "katastrofalny błąd" - oświadczyło w specjalnym orędziu 35 Kościołów anglikańskich, prawosławnych i protestanckich w USA, wzywając władze swego kraju do jej zakończenia. "W ostatnich 5 latach często powtarzaliśmy nasze przesłanie, ale odpowiedzialni za konflikt systematycznie je ignorowali" - stwierdza tekst z okazji 5. rocznicy wybuchu wojny. "Konflikt - czytamy - który rząd usprawiedliwiał obroną USA, zamiast tego przyniósł nową generację terrorystów, a nasz kraj stał się jeszcze mniej bezpieczny, niż to było wcześniej".

POLSKA

Biskupi na Wielkanoc

"Każdy chrześcijanin podczas tych Świąt musi stanąć wobec pytania o sens życia w perspektywie śmierci" - mówił abp Kazimierz Nycz. "Chrystus mógł zbawić ludzkość na wiele sposobów, także jednym słowem. Ale droga do ludzkiego zmartwychwstania wiedzie przez krzyż, który przyjmujemy w naszym życiu, i przez śmierć, która nie jest końcem, tylko częścią życia. Obyśmy mieli taką wiarę jak ludzie umierający, którzy o śmierci mówią, jak gdyby widzieli Boga za ścianą swojego domu" - życzył. Bp Kazimierz Ryczan stwierdził, że niektórzy katolicy wierzą w Chrystusa, ale w oderwaniu od Kościoła jako instytucji, od sakramentów i duchownych. "Zmartwychwstały jest cały, jeden, z przykazaniem miłości, z nakazem sprawiedliwości, z Kościołem, który oparł na Piotrze" - podkreślił. Tragedią nazwał "odłączanie Jezusa od Kościoła" abp Józef Michalik. "Dziś próbuje się wmówić ludziom, że »Chrystus tak«, ale ja sam indywidualnie mogę z Nim znaleźć kontakt" - martwił się przewodniczący episkopatu. Przypomniał, że "Chrystus zostawił nam Kościół, utożsamił się z tym Kościołem". Nawiązał też do "sprawy szczecińskiej": "Trzeba piętnować grzech krzywdy w stosunku do dziecka, walczyć z nim (...). Nie pojmuję jednak, jak zakonnik może iść do telewizji, żeby leczyć zło. Przecież dobrze wie, że ma przełożonych, ma Rzym, kongregacje, swego generała, ma papieża. To jest droga dla człowieka wiary". W orędziu wielkanocnym prymas kard. Józef Glemp mówił, że świat potrzebuje przemiany i odrodzenia, jakie niesie ze sobą Jezus Chrystus. Życzył polskim władzom, aby błogosławieństwo Boże towarzyszyło ich poczynaniom. Abp Józef Życiński wskazywał na chrześcijaństwo jako na źródło przemian kulturowych: "To właśnie chrześcijanie jako pierwsi mówili, że nieistotne jest to, czy jest się Żydem, Grekiem, mężczyzną czy kobietą, człowiekiem wolnym czy niewolnikiem, bo wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem". Dziś jednak nadal są powody, dla których należy walczyć o równość, np. w przypadku pozycji społecznej kobiet. Do szanowania godności człowieka od chwili poczęcia nawoływał bp Tadeusz Rakoczy. "Zbyt wielki jest człowiek, dzieło Boga, by można było mu odmówić godności od samych początków jego istnienia, zbyt wielką sprawą jest miłość, z której się rodzi człowiek, by można ją lekceważyć, i zbyt wielką wartością jest osobowa godność człowieka, by można było powiedzieć, że ktoś ma prawo do dziecka" - podkreślił hierarcha. Abp Wojciech Ziemba przestrzegał przed "pozornymi erudytami", którzy zabierają głos w sprawach politycznych, społecznych i religijnych. "Aż roi się od tych, którzy z upodobaniem pouczają, co Kościół powinien robić" - mówił. "Kto nie ma nic wspólnego z Kościołem, powinien starać się zrozumieć jego istotę, strukturę, ponieważ zamiast informacji o Kościele mamy często gorycz człowieka zranionego niewiarą" - stwierdził.

O liście biskupów do kapłanów na Wielki Czwartek pisze Maciej Müller na naszej stronie internetowej.

Zmarł Antoni Pospieszalski

Antoni Pospieszalski (ur. 1912) był żołnierzem kampanii wrześniowej, został ranny w bitwie nad Bzurą. Po ucieczce z niemieckiego obozu przedostał się do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Służył jako "cichociemny"; zimą 1944 r. uczestniczył w Misji Brytyjskiej do Armii Krajowej. Jako żołnierz brytyjski, po uwolnieniu z sowieckiego więzienia przedostał się na Zachód. Po wojnie stworzył szkołę dla polskich żołnierzy w Anglii. Pracował w Sekcji Polskiej BBC, współpracował z paryską "Kulturą", pisząc rozliczne teksty na temat posoborowego Kościoła. Angażował się w pomoc polskim środowiskom opozycyjnym, m.in. wydając na emigracji polską prasę podziemną.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 13/2008