Kronika

04 – 10 lutego

10.02.2014

Czyta się kilka minut

Kościół będzie musiał częściej odwoływać się do moralności miłości i przebaczenia niż moralności przykazań i zakazów oraz posługiwać się językiem pozytywno-afirmującym niż językiem karcąco-negatywnym. (Ks. prof. Adam Przybecki z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, w komentarzu do wyników badania CBOS „Religijność a zasady moralne”).

Polscy biskupi po wizycie „ad limina”. W sobotę 8 lutego papież Franciszek przyjął ostatnią grupę polskich biskupów, odbywających tygodniową wizytę „ad limina Apostolorum”. Duchowni, podzieleni na pięć grup, spotkali się z papieżem Franciszkiem i przedstawili mu sytuację w swoich diecezjach. Odwiedzili także kongregacje i rady Stolicy Apostolskiej, dyskutując z ich przedstawicielami o różnych problemach polskiego Kościoła. Ostatnia taka wizyta polskich duchownych odbyła się pod koniec 2005, wcześniejsza – w 1998 r.

Polscy misjonarze i misjonarki nie zdecydowali się na ewakuację z Republiki Środkowoafrykańskiej. W ogarniętym wojną domową kraju przebywa obecnie 36 polskich misjonarzy i misjonarek. Pełniący tam posługę polscy duchowni nie chcą opuścić osób, którymi się opiekują. Wśród nich są niewidomi, chorzy, osieroceni. – Pozostawienie ich tutaj byłoby nieewangeliczne – mówią misjonarze.
Ataki na misje kapucyńskie w Republice Środkowoafrykańskiej nie ustają od stycznia. Jak informuje Sekretariat Misyjny Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej, agresorami są oddziały uzbrojonych rebeliantów, żołnierzy z byłej koalicji o nazwie Séléka. To na ogół najeźdźcy z Czadu i Sudanu, którzy od ponad roku okupują RŚA.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaapelował do misjonarzy, by zdecydowali się na ewakuację. 4 lutego o ich dramatycznej sytuacji rozmawiali podsekretarz stanu w MSZ Bogusław Winid i sekretarz misji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów brat Tomasz Grabiec. MSZ współpracuje w tym zakresie także z Konferencją Episkopatu Polski. Dzień później został powołany zespół roboczy, którego zadaniem ma być monitorowanie sytuacji polskich duchownych w RŚA.

Niemcy: wyniki ankiety papieża Franciszka na temat rodziny. Wśród katolików w Niemczech nauczanie Kościoła o rodzinie i seksualności nie odgrywa prawie żadnej roli. Wskazują na to przedstawione przez miejscowy episkopat wyniki ankiety papieża Franciszka. Analizując ponad tysiąc stron odpowiedzi wiernych, niemieccy biskupi dochodzą do następujących wniosków: nauka Kościoła w kwestii małżeństwa i rodziny przyjmowana jest selektywnie. Dla większości katolików wizerunek rodziny proponowany przez Kościół jest zbyt idealistyczny. Kościelne dokumenty o małżeństwie i rodzinie są znane tylko nielicznym. Biskupi stwierdzają, że nieformalne związki, w których katolicy żyją i współżyją przed ślubem, są nie tylko częścią duszpasterskiej rzeczywistości, ale wręcz dominującą formą życia. Prawie wszyscy – w przybliżeniu 90 do 100 proc. par, które proszą o ślub kościelny – żyją wcześniej już kilka lat ze sobą.
Najwięcej problemów niemieccy katolicy mają z metodą naturalnego planowania rodzin: nawet wśród zaangażowanych wiernych jest ona nieznana, a większość ludzi nawet nie wykazuje woli poznania tej metody. Z kolei niechęć Kościoła do błogosławienia par homoseksualnych odbierana jest przez niemieckich katolików jako dyskryminacja. Biskupi podkreślają, że nie należy zmieniać nauki Kościoła, ale warto się zastanowić nad akcentowaniem niektórych problemów moralnych. W świetle zbliżającego się Synodu Biskupów proponują, by przede wszystkim odejść od tzw. „etyki zakazów”.

Bp Kazimierz Ryczan złożył rezygnację z urzędu. Biskup kielecki Kazimierz Ryczan, tuż przed wyruszeniem do Rzymu z wizytą „ad limina Apostolorum”, złożył na ręce nuncjusza apostolskiego rezygnację ze sprawowanego urzędu. „To typowa procedura określona prawem kanonicznym. Ksiądz biskup uczynił to nieco wcześniej, gdyż 75 lat kończy 10 lutego – tuż po powrocie od Ojca Świętego” – tłumaczy ks. Dariusz Gącik, notariusz Kurii Diecezjalnej w Kielcach.
Urzędowa rezygnacja bp. Ryczana nie oznacza jednak, że przestaje on wypełniać swoją posługę. Nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, do którego trafiła oficjalna rezygnacja biskupa kieleckiego, przekaże dokument Franciszkowi, który zdecyduje o dalszych krokach.

NA PODST. KAI, INNYCH AGENCJI I MEDIÓW, INFORMACJI WŁASNYCH

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 07/2014