Dobre wiadomości

80 lat temu w Katowicach ukazał się pierwszy numer skromnego pisma, zatytułowanego (wówczas) “Gość Niedzielny. Tygodnik dla ludu katolickiego". Dziś “Gość" jest ilustrowanym magazynem dla rodzin o nakładzie ok. 130 tys. egzemplarzy, co daje mu czwarte miejsce wśród polskich tygodników opinii, a pierwsze wśród prasy katolickiej.

21.09.2003

Czyta się kilka minut

Wydawcą jest katowicka Kuria Metropolitalna, choć utworzenie diecezjalnych wydań, z redakcjami we Wrocławiu, Opolu, Gliwicach, Bielsku-Białej, Krakowie, Tarnowie, Sandomierzu, Lublinie, Warszawie i Koszalinie sprawiło, że obok zwykłego kolportażu przez RUCH i inne spółki (w tym własną - Spółkę Kolporterską Redag), pismo sprzedawane jest także przez parafie poza Śląskiem. Redakcja zatrudnia 111 osób, które przygotowują także wydanie internetowe oraz miesięcznik “Mały Gość Niedzielny". Od 1974 r. naczelnym redaktorem pisma jest ks. Stanisław Tkocz.

“Gość Niedzielny" świętowanie jubileuszu rozpoczął rekolekcjami. Dopiero po nich i po wydaniu numeru jubileuszowego (nr 36 z datą 7 września) zaproszono gości, by wieczorem 9 września uczestniczyli w Mszy św., koncelebrowanej w katowickiej katedrze przez metropolitę Damiana Zimonia z biskupami pomocniczymi i blisko setką księży. Większość koncelebransów stanowili stali współpracownicy pisma. Arcybiskup dziękował w homilii Bogu za 80 lat istnienia tygodnika, a redakcji za jej dzieło, będące ważną pomocą w duszpasterstwie, a także za to, że nie uległa pokusom ideologizacji oraz że “Gość Niedzielny" jest pismem przynoszącym “zawsze dobre wiadomości o Kościele". Po Mszy, w nowej (zajmowanej od 1993 r.) siedzibie redakcji odbyło się spotkanie - agapa przy gościnnie zastawionych stołach. Gospodarze z satysfakcją odnotowali obecność przedstawicieli wszystkich miejscowych mediów. Byli też, solennie powitani w katedrze przez metropolitę, prezes KAI Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny “Więzi" Zbigniew Nosowski oraz piszący te słowa. Poza homilią Arcybiskupa i krótkim powitaniem gości przez ks. Stanisława Tkocza (na uroczystość wyszedł na kilka godzin ze szpitala) nie wygłaszano przemówień. Obchody nacechowane były prostotą i właściwie bardziej niż “obchody", uroczystości osiemdziesięciolecia były serdecznym spotkaniem przyjaciół “Gościa Niedzielnego", którzy dzielą z nim radość, że jest i odnosi sukcesy.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Urodził się 25 lipca 1934 r. w Warszawie. Gdy miał osiemnaście lat, wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. Po kilku latach otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował z młodzieżą – był katechetą… więcej

Artykuł pochodzi z numeru TP 38/2003