Dlaczego kochać nieprzyjaciół

To naprawdę uderzające!

24.06.2019

Czyta się kilka minut

Liturgia mszy z ostatniego wtorku przyniosła nam radykalnie wymagające Słowo: najpierw pierwsze czytanie (zaczerpnięte z Drugiego Listu do Koryntian) wezwało nas do praktykowania hojnej jałmużny; następnie zaś Ewangelia przekazała nam Jezusowe wezwanie do miłości nieprzyjaciół.

Jałmużna: Paweł wzywa korynckich chrześcijan, aby z prostotą i w wolności, równie hojnie, co pokornie wsparli finansowo Kościół w Jerozolimie. Zrobiły to już – pisze – znacznie uboższe Kościoły Macedonii (np. Filippi). Zastanawiające jest jednak, że z listu Apostoła nie dowiadujemy się niczego konkretnego, gdy chodzi o potrzeby jerozolimskich chrześcijan – nie wiemy: są bezdomni, bezrobotni, żyją na granicy nędzy? Ile jest takich sytuacji? Dotyczy jednostek? A może całych rodzin? Na co zostaną przeznaczone zebrane pieniądze? Jakim problemom trzeba najpilniej zaradzić?

Wydawałoby się, pytania oczywiste – zwłaszcza jeśli ktoś chce zebrać poważne środki. Tymczasem nie! Paweł nie pisze nic o jerozolimskiej biedzie. Pisze natomiast o Jezusie, który „będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kor 8, 9).

Motywację do szczodrego czynu miłosierdzia Koryntianie mają więc czerpać nie ze znajomości trudnej sytuacji socjalnej swoich sióstr i braci w Jerozolimie, lecz ze znajomości Jezusa. Trzeba przy tym podkreślić słowo „znajomość” – biblijny człowiek nie redukuje jej wszak do jedynie teoretycznej wiedzy; rozumie ją raczej jako poznanie będące owocem komunii, bliskości życia (współżycia!). Nie chodzi o to, czy znam Jezusa z książki lub opowiadań, lecz o to, czy „znam Go” z doświadczenia spotkania, głębokiej i intensywnej jedności myślenia, uczuć, wartościowania. „Znam Go”, bo jest przy mnie – a ta obecność daje mi poczucie oparcia i bezpieczeństwa, prowokuje do wzajemności.

Nic się nie zmieniło od tamtego czasu: właściwy motyw miłosierdzia rodzi się nie tyle u tych, którzy zaznajomili się z raportami MOPS-u, ale u tych, którzy wiedzą, Kim jest Jezus! Taka jest intuicja Apostoła Narodów.

Powiela ona myślenie samego Jezusa, zarejestrowane w Ewangelii. Pan wzywa do miłości do nieprzyjaciół. Nie zatrzymuje się jednak bliżej na opisie wrogości, z jaką mogą się zderzyć Jego uczniowie, nie opisuje detalicznie okrucieństwa czy przebiegłości ich wrogów, nie koncentruje się na ich wyrafinowanych metodach działania ani kryjących się za nimi niebezpiecznych przekonaniach i ideologiach. Każe natomiast uważnie patrzeć na to, Kim jest Bóg: Ojciec, który „każe swemu słońcu wschodzić nad złymi i dobrymi, i deszcz daje sprawiedliwym i niesprawiedliwym” (Mt 5, 45). Miłując nieprzyjaciół, uczniowie Jezusa staną się naprawdę Jego córkami i synami – przeżyją prawdę o Bożym dziecięctwie, doświadczą w sobie Bożego życia.

Hojne miłosierdzie bierze się ze znajomości Syna Bożego. Miłość do nieprzyjaciół jest owocem znajomości Boga Ojca. Zamknięci na te cnoty nie pytajmy się o to, czy znamy świat z jego biedą i okrucieństwem, tylko o to, jaka jest prawdziwa jakość naszej relacji z Bogiem. Znamy Go? Naprawdę?

Przypomina się znane stwierdzenie św. Brata Alberta, że „cnota jest praktyczną znajomością Boga i siebie”. ©

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Kardynał nominat, arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007… więcej

Artykuł pochodzi z numeru Nr 26/2019