Reklama

Ładowanie...

Artykuły

Portret św. Faustyny – pędzla Stanisława Sztama / Il. domena publiczna / Wikimedia
18.04.2023
Święta zakonnica z Łagiewnik stwarza wyzwania niełatwe. Zrozumieć Boga w Jego miłosierdziu. Zrozumieć człowieka jako istotę, której potrzebne jest miłosierdzie. Być miłosiernym dla siebie,...
18.04.2023
Miłosierdzie u Robespierre'a wyraża się terrorem bez granic. Miłosierdzie u Siostry Faustyny wyraża się przebaczeniem bez granic. Która z postaci dramatu naszej historii jest bliższa prawdy...
18.04.2023
Siostra Faustyna nie rozwija teorii miłosierdzia. Jest osobą, która doświadcza miłosierdzia, przeżywa je, poprzez to doświadczenie rozumie Boga, siebie, innych. Jest, jeśli można tak...
15.11.2021
Żeby zbudować most, trzeba się przenieść wyobraźnią z jednego brzegu na drugi.
KS. JÓZEF TISCHNER / fot. WOJCIECH DRUSZCZ
14.05.2020
Przez pryzmat nadziei Jestem przekonany, że prawdziwe dzieje chrześcijaństwa są wciąż przed nami, a nie za nami. Chrześcijaństwo było dotychczas wplątane w polityczną walkę o...
08.04.2019
Ks. Józef Tischner: Żeby porozumieć się z drugim człowiekiem, trzeba mu coś mądrego powiedzieć nawet w największej burzy emocji.
28.12.2018
W 1998 roku biskup Tadeusz Pieronek otrzymał Medal Świętego Jerzego. Laudację na jego cześć wygłosił ks. Józef Tischner: „W tym roku wypadło nam uwiecznić czyn ks. biskupa Tadeusza Pieronka...
31.10.2017
Skąd bierze się nienawiść? Aby poróżnić człowieka z człowiekiem, nie potrzeba wiele. Wystarczy wsunąć między nich krzywe zwierciadło.
14.05.2016
Jest to jedna z ostatnich homilii ks. Józefa Tischnera wygłoszonych przed operacją krtani.
14.03.2016
„Przecież prowokował ludzi. Chciał, żeby z tego krzyku iluzji, niesprawiedliwości, odwetu stała się Jego śmierć”. Tę homilię ks. Tischner wygłosił w Niedzielę Palmową 23 marca 1997 r. w...

Strony