Mirosław Szreder

Profesor, ekonomista, specjalizuje się w rozwoju i nowych zastosowaniach nauk ilościowych, szczególnie statystyki. Członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN.

Materiały autora