WPG imienia 80-lecia ZSRR

Podpisane 19 września w Jałcie porozumienie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu o utworzeniu Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej musi wydawać się dziwne wszystkim, którzy umieją liczyć do dziesięciu, czyli w elementarnym stopniu znają się na ekonomii. Dla nich jasne jest tylko jedno: zamysł ujednolicenia gospodarki czterech sąsiadów (powstać ma wolna strefa przepływu towarów, usług, ludzi i kapitałów) to polityczna akcja Rosji, obliczona na przywołanie do porządku partnerów.

28.09.2003

Czyta się kilka minut

Najwięcej przeciwników ta kolejna przymiarka integracyjna miała na Ukrainie. Wskazywano na sprzeczność między proeuropejską opcją Kijowa a akcesem do nowej struktury, która będzie rządziła się innymi prawami niż Europa. A nawet innymi niż Ukraina - eksperci dowodzili, że by dostosować ustawodawstwo ukraińskie do wymogów WPG trzeba będzie zmienić 50-60 ustaw. Rosyjsko-ukraińskie partnerstwo gospodarcze to w ostatnich latach pasmo “wojen handlowych", trudno uwierzyć, że nowe porozumienie unicestwi te problemy. Rosja ma wobec partnerów narzędzie, z którego zapewne nie zrezygnuje w WPG: ceny na ropę i gaz. Mińsk i Kijów kupują nośniki energii po cenach niższych niż europejskie. Jeżeli ceny wzrosną (a mogą, jeśli Rosja zechce), upadnie np. ukraińska metalurgia.

Kalkulacje Moskwy polegają nie tylko na ułatwieniu ekspansji rosyjskich towarów i kapitału w państwach ościennych, ale także na zapewnieniu sobie wglądu w procesy tam zachodzące w związku ze zbliżeniem się Unii Europejskiej do granic Ukrainy i Białorusi. Trudno orzec, jakie są szanse najnowszej reanimacji radzieckiego modelu uzgadniania wszystkiego z Moskwą. Być może WPG podzieli los nieudanych prób integracji w ramach WNP czy Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. Wiele wskazuje, że projekt jest przez Kreml wykorzystywany jako element gry wyborczej: ustrojenie prezydenta Władimira Putina w szaty patrona ponownego łączenia ziem słowiańskich. Moskwa zresztą już w Jałcie uczyniła krok wstecz: w tekście zmieniono sformułowanie “organ ponadnarodowy" (odpowiadający za koordynację polityki gospodarczej) na “regulujący", czyli formułę bardziej rozmydloną, o nieokreślonych kompetencjach.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 39/2003